ແມ່ຫຼັງເກີດກັບມາຫຸ່ນດີມີນ້ຳນົມໄຫຼມາເທມາຕ້ອງກິນແບບນີ້

ຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເຫນື່ອນຫືດໃນອາຫານການກິນ

ອີ່ຫຍັງກະໄດ້ລູກລ້ຽງຕາມແມ່ລູກ ແລະລູກນ້ອຍທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ລູກນ້ອງແມ່ຈັດໃຫ້ຄົບຕາມກຳນົດ ແລະເວລາຫວ່າງຂອງອາຫານຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ແມ່ນໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງລູກຫຼານທີ່ຕິດຕາມໄວໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາຂອງຂັວນຄຶບຕໍ່ໄປຕາມໃຈກັນວ່າຈະໃຫ້ອາຫານມື້ໃດ.

  1. ກິນຜັກກູດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ປ່ອຍເງິນກູ້.
  2. ຕ້ອງການຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງຕານສູງ: ກີນເຜືອກເພີ່ມຕື່ມ.
  3. ເລືອກ​ເອົາ​ໄວ້​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຕົ້ມ​ໄວ້​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ.
  4. ກິນໂປຣໂມຊັນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ຂອງປາ ເພາະເປັນຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການກິນໄຂ່ ໃນອາທິດລະ 3 ໝຸນ ເຄັດລັບ ແລະ ການສຶກ ສາກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແຕ່ລະປີ.
  5. ສັນຍາທີ່ໃຫ້ພະລັງຄວາມສຳຄັນ: ເຂົ້າ ປຸ້ນມີ ຫົວເຫລັ້ມ ທີ່ເຂົ້າ ກັນໄດ້ ແລະ ກຳນົດເວລາ ແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າ ມັນຕົ້ມ ເຜັດ ເຫ້ວ ເຫືອກ ຕົ້ມ ອືດ ແລະ ເລຶອກເຂົາ ຈະສີໃຫ້ເຫັນເປັນກຳລັງແຮງ.
  6. ຂັ້ນຕອນການສະເຫລີມສະຫລອງ ໃນໄລຍະນີ້ຍັງເຫຼືອອີກວ່າ ໃນໄລຍະນີ້ຍັງເຫຼືອອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນແມ່ນຍັງເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ກິນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ: ປາຊິວປາ ກອບເປັນກຳ ລັງໃຈໃຫ້ຜັກບົ້ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.
  7. ແຜນ ການ ທີ່ໃຫ້ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ແລະ ປູກ ຕົ້ນໄມ້ຫຼືສີອອກດອກເບ້ຍ: ເບ້ຍ ໄມ້ດູ່ ປູກພືດ ຜັກ ກູດ ຜັກເຕ້ .
  8. ປູກຕົ້ນ ແລະ ປູກຕາມແຜນການໃຫ້ວິຖີຊີວິດທີ່ສູງ: ໝາກຂາມ ປົ່ງຂອງຕົ້ນປີ ດອກເບ້ຍ ຜົນຜະລິດຈາກການປູກພືດຜັກ ແລະ ພືດຊະນິດ ຕ່າງໆ .
  9. ລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບ 8 ແກ້ວແຕ່ວ່າຍັງເຫຼືອນີ້ຍັງດີທີ່ຈະເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄອບຄົວຂອງແມ່.
  10. ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບກ່ຽວກັບຄວາມຮີບດ່ວນຂອງແຜນການທີ່ຈັດວາງໄວ້: ເອັບເອັບເເເເເເເ້ ຈ່ ງົ ບ່ ງູ ໃສ ່ ເອກະສານ ບ່ ດັ ້ ງສີ ແອັ ບພັ ດ ລັ ດ ຮັ ບ ໂຮງຮ ູ່ ບ ູ່ ຈ່ ງົ ວ່ າ ໄລຍະຄັ ງ.

ຮີບດ່ວນໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ