C-ກາເຟ/ຊາ

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Premium Arabica

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Premium Arabica

ຈາກ ₭95,000.00

Lao mountain coffee Premium Arabica ສໍາລັບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຄລິກ ທີ່ນີ້ ຫຼືຄລິກໃສ່ໂລໂກ້

ຈາກ ₭95,000.00
CHIU CHIU Arabica ກາເຟອົບຂະໜາດກາງ 200g

CHIU CHIU Arabica ກາເຟອົບຂະໜາດກາງ 200g

₭100,000.00

ເອົາກາເຟຂອງທ່ານຈາກຊາວກະສິກອນຂອງທ່ານ, ສະເພາະ! ຊ້າກາເຟຂົ້ວປານກາງ ຊັອກໂກແລັດ ດຳ ແລະ ໝາກເຜັດ ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ​ແລະ​ຕາມ​ຈັງຫວະ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭100,000.00
ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Elephant Express

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Elephant Express

ຈາກ ₭130,000.00

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Elephant Express

ຈາກ ₭130,000.00
ENGLIS ຊາອັງກິດ ອໍແກນິກ ENGLISH BREAKFAST 40G

ENGLIS ຊາອັງກິດ ອໍແກນິກ ENGLISH BREAKFAST 40G

₭150,000.00

ENGLISH TEASHOP ຊາອໍເກນິກ ອັງກິດ ORGANIC ENGLISH BREAKFAST 40G

₭150,000.00
ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Washed Arabica

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Washed Arabica

ຈາກ ₭90,000.00

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Washed Arabica 

ຈາກ ₭90,000.00
ເບີດີ ໂຮບັດຕ້າ ກະເຟພ້ອມດື່ມ  180ml

ເບີດີ ໂຮບັດຕ້າ ກະເຟພ້ອມດື່ມ 180ml

₭18,000.00

ເບີດີ ໂຮບັດຕ້າ ກະເຟ 180ml

₭18,000.00
SLOW ຊາຊາອາຣາບີກາ ກາເຟຂົ້ວອ່ອນ (ດິນ) 200g

SLOW ຊາຊາອາຣາບີກາ ກາເຟຂົ້ວອ່ອນ (ດິນ) 200g

₭100,000.00

ເອົາກາເຟຂອງທ່ານຈາກຊາວກະສິກອນຂອງທ່ານ, ສະເພາະ! ກາເຟ ESPRESSO ອ່ອນໆ CACAO ແລະ caramel ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ​ແລະ​ຕາມ​ຈັງຫວະ​ຂອງ​...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭100,000.00
ກາເຟ Pure Arabica

ກາເຟ Pure Arabica

ຈາກ ₭90,000.00

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Pure Arabica

ຈາກ ₭90,000.00
NYOK PO Arabica Coffee Dark Roast (Ground) 200g

NYOK PO Arabica Coffee Dark Roast (Ground) 200g

₭100,000.00

ເອົາກາເຟຂອງທ່ານຈາກຊາວກະສິກອນຂອງທ່ານ, ສະເພາະ! ຊ້າກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ CACAO ແລະເຫຼົ້າ ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ​ແລະ​ຕາມ​ຈັງຫວະ​ຂອງ​ທຳ​ມະ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭100,000.00
WINNINGS ຊາອັງກິດ  ENGLISH BREAKFAST 50G

WINNINGS ຊາອັງກິດ ENGLISH BREAKFAST 50G

₭199,000.00

WINNINGS ຊາອັງກິດ  ENGLISH BREAKFAST 50G

₭199,000.00
ກາເຟ ດາວDao Coffee Pure Arabica From The Bolaven Plateau Cafe Latte 2 in 1 Size 360g Pack of 20Sticks

ກາເຟ ດາວDao Coffee Pure Arabica From The Bolaven Plateau Cafe Latte 2 in 1 Size 360g Pack of 20Sticks

₭120,000.00

ດາວ ກະເຟ Dao Coffee Pure Arabica From The Bolaven Plateau Cafe Latte 2 in 1 Size 360g Pack of 20Sticks

₭120,000.00
ກາເຟ ດາວ Dao Coffee Platinum Instant Coffee Size 60g

ກາເຟ ດາວ Dao Coffee Platinum Instant Coffee Size 60g

₭120,000.00

ດາວ ກະເຟ Dao Coffee Platinum Instant Coffee Size 60g

₭120,000.00
ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Pure Arabica

ກາເຟ ລາວມ້າວເທນ Pure Arabica

ຈາກ ₭90,000.00

ກາເຟລາວພູດອຍບໍລິສຸດ ອາຣາບິກ້າ ສໍາລັບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຄລິກ ທີ່ນີ້ ຫຼືຄລິກໃສ່ໂລໂກ້

ຈາກ ₭90,000.00
Lipton Yellow Label International Blend Tea envelope ຂະໜາດ 2g ກ່ອງບັນຈຸ 100Tea bag

Lipton Yellow Label International Blend Tea envelope ຂະໜາດ 2g ກ່ອງບັນຈຸ 100Tea bag

₭170,000.00

Lipton Yellow Label International Blend Tea envelope ຂະໜາດ 2g ກ່ອງບັນຈຸ 100Tea bag

₭170,000.00
ກາເຟ ດາວ Dao Coffee Pure Arabica From The Bolaven Plateau Formula Original 600g Pack of 30bags

ກາເຟ ດາວ Dao Coffee Pure Arabica From The Bolaven Plateau Formula Original 600g Pack of 30bags

₭120,000.00

ກາເຟ ດາວ Dao Coffee Pure Arabica From The Bolaven Plateau Formula Original 600g Pack of 30bags

₭120,000.00
TWINNINGS ຊາໝາກນາວ ຂີງ 30ກຮາມ

TWINNINGS ຊາໝາກນາວ ຂີງ 30ກຮາມ

₭199,000.00

TWINNINGS ຊາໝາກນາວ ຂີງ 30ກຮາມ

₭199,000.00
ກາເຟ Naga Blend

ກາເຟ Naga Blend

ຈາກ ₭90,000.00

Lao mountain coffee Nagablend ສໍາລັບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຄລິກ ທີ່ນີ້ ຫຼືຄລິກໃສ່ໂລໂກ້

ຈາກ ₭90,000.00
Amyta Coffee Smooth Arabica ຂະໜາດ 500g

Amyta Coffee Smooth Arabica ຂະໜາດ 500g

₭220,000.00

Amyta Coffee Smooth Arabica ຂະໜາດ 500g Balanced & Fruity Arabica ບໍລິສຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງກາເຟ cherry ຫມາກ Amyta coffee house ສະໜອງກາເຟຄຸນນ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭220,000.00
ເບີດີ ລາເຕ ເອສເພສໂຊ ພ້ອມດື່ມ 180ml

ເບີດີ ລາເຕ ເອສເພສໂຊ ພ້ອມດື່ມ 180ml

₭12,000.00

ເບີດີ ລາເຕ ກະເຟພ້ອມດື່ມ 180ml

₭12,000.00
TWINNINGS JASMINE ຊາຂຽວ 50ກຮາມ

TWINNINGS JASMINE ຊາຂຽວ 50ກຮາມ

₭199,000.00

TWINNINGS JASMINE ຊາຂຽວ 50G

₭199,000.00
Nescafe Creamy Delight 3in1 Coffee Mix Powder ຂະໜາດ 18g ຊອງ 27 ຊອງ

Nescafe Creamy Delight 3in1 Coffee Mix Powder ຂະໜາດ 18g ຊອງ 27 ຊອງ

₭95,000.00

Nescafe Creamy Delight 3in1 Coffee Mix Powder ຂະໜາດ 18g ຊອງ 27 ຊອງ

₭95,000.00