C-ແກງ/ຊອດ/ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ/ສົ້ມ

Hellmann's Real Mayonnaise ຂະໜາດ 400g

Hellmann's Real Mayonnaise ຂະໜາດ 400g

₭178,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. Hellmann's Real Mayon...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭178,000.00
FIAMMA TOMATO SAUCE 680G

FIAMMA TOMATO SAUCE 680G

₭80,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. ຟີມມາ ນ້ຳໝາກເລັ່ນ 680...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭80,000.00
HEINZ TOMATO KETCHUP 567ກຣັມ

HEINZ TOMATO KETCHUP 567ກຣັມ

₭95,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. HEINZ TOMATO KETCHUP ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭95,000.00
Shin Ramyun ມີ່ເຜັດເກົາຫຼີ  Size 120g

Shin Ramyun ມີ່ເຜັດເກົາຫຼີ Size 120g

₭25,000.00

Shin Ramyun ມີ່ເຜັດເກົາຫຼີ Size 120g

₭25,000.00
ແມ່ຄົວ ຊ໋ອດຫອຍນາງລົມ  ຂະໜາດ  600 ມລ

ແມ່ຄົວ ຊ໋ອດຫອຍນາງລົມ ຂະໜາດ 600 ມລ

₭45,000.00

ແມ່ຄົວ ຊ໋ອດຫອຍນາງລົມ ຂະໜາດ 600 ມລ

₭45,000.00
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭23,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭23,000.00
ນ້ຳປາ Squid brand Fish sauce Size 700ml Bottle

ນ້ຳປາ Squid brand Fish sauce Size 700ml Bottle

₭25,000.00

ນ້ຳປາ ຍີ່ຫໍ່ກາປາມືກ ຂະໜາດ 700ມລ

₭25,000.00
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭198,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭198,000.00
Heinz Tomato Ketchup 600g

Heinz Tomato Ketchup 600g

₭49,000.00

Heinz Tomato Ketchup 600 g

₭49,000.00
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭35,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭35,000.00
Campbell's Condensed Soup Creamy Chicken Mushroom Size 305g

Campbell's Condensed Soup Creamy Chicken Mushroom Size 305g

₭70,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. Campbell's Condensed ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭70,000.00
ແມັກກີ້ ສະອີວ Maggi Seasoning Sauce ຂະໜາດ 700ml

ແມັກກີ້ ສະອີວ Maggi Seasoning Sauce ຂະໜາດ 700ml

₭32,000.00

ແມັກກີ້ ສະອີວ Maggi Seasoning Sauce ຂະໜາດ 700ml

₭32,000.00
ໝາກເຜັດເຫຼືອງຝຣັ່ງ 8 OZ 226g

ໝາກເຜັດເຫຼືອງຝຣັ່ງ 8 OZ 226g

₭85,000.00

ຝຣັ່ງ ໝາກຂາມສີເຫຼືອງ 8 OZ 226g

₭85,000.00
MACDONALDS MAPLE SYRUP 100% ບໍລິສຸດ 370ML

MACDONALDS MAPLE SYRUP 100% ບໍລິສຸດ 370ML

₭390,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. MACDONALDS MAPLE SYRU...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭390,000.00
TOSTITOS CHUNKY SALSA ຂະໜາດກາງ 439ກຣັມ

TOSTITOS CHUNKY SALSA ຂະໜາດກາງ 439ກຣັມ

₭85,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. TOSTITOS CHUNKY SALSA...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭85,000.00
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭35,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭35,000.00
RISCOSSA PESTO LIGURE (ສີຂຽວ) 180G
ສິນຄ້າໝົດ

RISCOSSA PESTO LIGURE (ສີຂຽວ) 180G

₭72,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ.RISCOSSA PESTO LIGURE (GR...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭72,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭75,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭75,000.00
DATU PUTI SOY SAUCE 1000ml

DATU PUTI SOY SAUCE 1000ml

₭80,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ.DATU PUTI SOY SAUCE 1000ml

₭80,000.00
MCILHENNY TABASCO SAUCE 150ML

MCILHENNY TABASCO SAUCE 150ML

₭160,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. MCILHENNY TABASCO SAU...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭160,000.00
KRAFT ORIGINAL BBQ SAUCE 510G

KRAFT ORIGINAL BBQ SAUCE 510G

₭80,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. KRAFT ORIGINAL BBQ SA...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭80,000.00
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭90,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭90,000.00
Fiamma Pesto Genovese Sauce 180g

Fiamma Pesto Genovese Sauce 180g

₭90,000.00

Fiamma Pesto Genovese Sauce 180g

₭90,000.00
ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 5% ຄິວພີ 700 ml

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 5% ຄິວພີ 700 ml

₭26,000.00

ໄລຍະຕົ້ນປີ 5% ເພດໄວ ບາລະມີຄວາມຮູ້: 8852022050608

₭26,000.00
ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭60,000.00

ກະທິໝາກພ້າວ ຊາວເກາະ ຂະໜາດ 250ມລ

₭60,000.00
KIKKOMAN SOY SAUCE LESS SALT 600ML

KIKKOMAN SOY SAUCE LESS SALT 600ML

₭110,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. KIKKOMAN SOY SAUCE LE...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭110,000.00
ສະບູ່ຄິກໂກແມນ SOYA 150ML

ສະບູ່ຄິກໂກແມນ SOYA 150ML

₭90,000.00

ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ອາດຈະໝົດ. ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາຖ້າຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ມີ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າ. ສະບູ່ຄິກໂກແມນ SOYA 150ML

₭90,000.00
Coles Pasta Spaghetti 500g

Coles Pasta Spaghetti 500g

₭35,000.00

Coles Pasta Spaghetti 500g

₭35,000.00
Coles Durum Wheat Pasta ກ້ຽວວຽນໃຫຍ່ 500g

Coles Durum Wheat Pasta ກ້ຽວວຽນໃຫຍ່ 500g

₭35,000.00

Coles Durum Wheat Pasta ກ້ຽວວຽນໃຫຍ່ 500g

₭35,000.00