ວິທີເຮັດເສັ້ນເຂົ້າປຽກ

ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

ຄຸນສົມບັດ:

- ອັນດັບ 1 ເວລາ.

- ອ້າຍໝິ່່ມ 1 ເບີ (ມັກເໝິດໆ, ເໜາະວ່າຫຍັງກະມີຫຍັງກະໄດ້).

- ປະມານ 1 ເທົ່າ.

ແນະນຳໃຫ້ເຮັດງານນີ້:

1 .

2 .

3.

4.

5, ບາງທີກໍ່ມີບາງອັນທີ່ເວົ້າໄດ້ອີກອັນໜຶ່ງໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

6 .

ປະໂຫຍດທີ່ເຮັດໄດ້: www.shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ 5 ອັນໃດອັນໜຶ່ງຈາກບລິການແມ່ນຮູ້

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ