C-Rice

Douang Chai White Rice Size 1kg

Douang Chai White Rice Size 1kg

₭33,000.00

Douang Chai White Rice Size 1kg

₭33,000.00
ເຂົ້າຂ້າວຄັດພິເສດ ກາພະຍານາກ  1kg

ເຂົ້າຂ້າວຄັດພິເສດ ກາພະຍານາກ 1kg

₭25,000.00

ເຂົ້າຂ້າວຄັດພິເສດ ກາພະຍານາກ 1kg

₭25,000.00
Nagas Brand Premium Quality Rice Size 5kg

Nagas Brand Premium Quality Rice Size 5kg

₭115,000.00

Nagas Brand Premium Quality Rice Size 5kg

₭115,000.00
lao farmer's products Organic Brown Rice Size 1Kg

lao farmer's products Organic Brown Rice Size 1Kg

₭39,000.00

lao farmer's products Organic Brown Rice Size 1Kg

₭39,000.00
Phool Ngeun Non Glutinous Natural Organic Rice Size 1kg

Phool Ngeun Non Glutinous Natural Organic Rice Size 1kg

₭20,000.00

Phool Ngeun Non Glutinous Natural Organic Rice Size 1kg

₭20,000.00
Nagas Brand Sticky Rice Size 1kg

Nagas Brand Sticky Rice Size 1kg

₭21,000.00

Nagas Brand Sticky Rice Size 1kg

₭21,000.00
Moon Rice Farm Riceberry Size 1kg

Moon Rice Farm Riceberry Size 1kg

₭62,000.00

Moon Rice Farm Riceberry Size 1kg

₭62,000.00
ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ 56g

ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ 56g

₭13,000.00

ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ 56g

₭13,000.00
ฺBrown Rice ( Riceberry) Size 1kg
ສິນຄ້າໝົດ

ฺBrown Rice ( Riceberry) Size 1kg

₭36,000.00

ฺBrown Rice ( Riceberry) Size 1kg

₭36,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
lao farmer's products Gaba Black Rice Size 1kg

lao farmer's products Gaba Black Rice Size 1kg

₭38,000.00

lao farmer's products Gaba Black Rice Size 1kg

₭38,000.00
Douang Chai White Rice Size 5kg
ສິນຄ້າໝົດ

Douang Chai White Rice Size 5kg

₭120,000.00

Douang Chai White Rice Size 5kg

₭120,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
Lao farmer's products Organic Gaba Mandarin Rice Size 1kg

Lao farmer's products Organic Gaba Mandarin Rice Size 1kg

₭39,000.00

Lao farmer's products Organic Gaba Mandarin Rice Size 1kg

₭39,000.00
ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ ລົດສາຫລ່າຍ  56g ແພັກ 10 ອັນ

ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ ລົດສາຫລ່າຍ 56g ແພັກ 10 ອັນ

₭13,000.00

ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປູ່ນອົບກອບລົດສາຫລ່າຍ 56g ຖົງ 10 ອັນ

₭13,000.00
Phool Ngeun Sticky Kainoy Natural Organic Rice Size 1kg

Phool Ngeun Sticky Kainoy Natural Organic Rice Size 1kg

₭21,000.00

Phool Ngeun Sticky Kainoy Natural Organic Rice Size 1kg

₭21,000.00
ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ ລົດຊ໋ອສເຊສຈິ 56g ຖົງ 10 ອັນ

ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ ລົດຊ໋ອສເຊສຈິ 56g ຖົງ 10 ອັນ

₭13,000.00

ໂດໂຊະ ເຂົ້າຫອມຍີ່ປຸ່ນອົບກອບ ລົດຊອສເຊສ-ຈິ 56g ແພັກ 10ອັນ

₭13,000.00
Sunlee Right Choice Brown Rice 1kg

Sunlee Right Choice Brown Rice 1kg

₭55,000.00

Sunlee Right Choice Brown Rice 1kg

₭55,000.00
Chang Thip brand Japanese rice 1 kg

Chang Thip brand Japanese rice 1 kg

₭50,000.00

Chang Thip brand Japanese rice 1 kg

₭50,000.00
Nagas Brand Sticky Rice Sack 12kg

Nagas Brand Sticky Rice Sack 12kg

₭190,000.00

Nagas Brand Sticky Rice Sack 12kg

₭190,000.00
Cj Cooked White Rice 210g
ສິນຄ້າໝົດ

Cj Cooked White Rice 210g

₭22,000.00

Cj Cooked White Rice 210g

₭22,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
Mah Boonkrong Rice Hom Noppakbun Brown Rice 2kg

Mah Boonkrong Rice Hom Noppakbun Brown Rice 2kg

₭60,000.00

Mah Boonkrong Rice Hom Noppakbun Brown Rice 2kg

₭60,000.00
Sunlee Thai Jasmine Rice 1kg

Sunlee Thai Jasmine Rice 1kg

₭42,000.00

Sunlee Thai Jasmine Rice 1kg

₭42,000.00
YORDXAM khao kong 1kg

YORDXAM khao kong 1kg

₭33,000.00

YORDXAM khao kong 1kg

₭33,000.00
YORDXAM khao kai noi 1kg

YORDXAM khao kai noi 1kg

₭35,000.00

YORDXAM khao kai noi 1kg

₭35,000.00
Phoonngern Non glutinous Organic rice Seasoned Brown Rice 1Kg
ສິນຄ້າໝົດ

Phoonngern Non glutinous Organic rice Seasoned Brown Rice 1Kg

₭32,000.00

Phoonngern Non glutinous Organic rice Seasoned Brown Rice 1Kg

₭32,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
Nagas Brand  Rice 12 kg

Nagas Brand Rice 12 kg

₭270,000.00

Nagas Brand  Rice 12 kg

₭270,000.00
Wanaphop Thai Hom Mali Rice Vitamins and Fiber From Natural Origin 1kg

Wanaphop Thai Hom Mali Rice Vitamins and Fiber From Natural Origin 1kg

₭40,000.00

Wanaphop Thai Hom Mali Rice Vitamins and Fiber From Natural Origin 1kg

₭40,000.00
Wanapob Thai Hom Mali Rice  With Vitamins B1 B2 B3 +Iron 1kg

Wanapob Thai Hom Mali Rice With Vitamins B1 B2 B3 +Iron 1kg

₭40,000.00

Wanapob Thai Hom Mali Rice  With Vitamins B1 B2 B3 +Iron 1kg

₭40,000.00
Sunlee Right Choice Mixed Brown Rice 1kg

Sunlee Right Choice Mixed Brown Rice 1kg

₭65,000.00

Sunlee Right Choice Mixed Brown Rice 1kg

₭65,000.00
Sunlee Right Choice Red Rice 1kg

Sunlee Right Choice Red Rice 1kg

₭70,000.00

Sunlee Right Choice Red Rice 1kg

₭70,000.00
My Khoice jasmine Munpu Rice Blend 2kg

My Khoice jasmine Munpu Rice Blend 2kg

₭60,000.00

My Khoice jasmine Munpu Rice Blend 2kg

₭60,000.00
Golden Lamb Brand Riceberry 1 kg

Golden Lamb Brand Riceberry 1 kg

₭35,000.00

Golden Lamb Brand Riceberry 1 kg

₭35,000.00