ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່:

ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່


ຕັ້ງໂຕະ: 856 - 30 512 9568
ມືຖື/Whatsapp:
ນາງ ເລ້ : +856 - 20 93390851 (lao+thai)
ທ່ານ ສີໄຊ: 856 - 20 55136498 (ເຢຍລະມັນ + ອັງກິດ)
https://www.shopping-d.com
ອີເມວ: info@shopping-d.com
ເຟສບຸກ: https://www.facebook.com/laoonlinesupermarket
ສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ: https://goo.gl/maps/4zg4eNZqJbm5rTFe6
ລະຫັດໄປສະນີສໍາລັບປະເທດລາວ ຄລິກ ທີ່ນີ້ :