ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່:

LAOMEEDEE TRADING AND SERVICES SOLE CO., Ltd
Nongbuathong raod, Nongbuathong Village, Sicothabong District. 
Vientiane Capital LAOS

Corporate offices
Thongsangnang Village, Chanthabulee District, ​Vientiane Capital LAOS
Landline: 856 - 30 512 9568
Mobile/Whatsapp: 856 - 20 28789799, 856 - 20 54020000, 856 - 20 56636535
https://www.shopping-d.com
Email: info@shopping-d.com
​Facebook: https://www.facebook.com/laoonlinesupermarket
Language
English
Open drop down