ຄ-ການລ້ຽງສັດ/ໄຂ່

Prime Pork & Apple Sausage Pack 500g

Prime Pork & Apple Sausage Pack 500g

₭150,000.00

Prime Pork & Apple Sausage Pack 500g

₭150,000.00
ຂະຫນາດກາງ Bacon 250g ຕໍ່ຊອງ

ຂະຫນາດກາງ Bacon 250g ຕໍ່ຊອງ

₭95,000.00

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ bacon ກາງແມ່ນປະເພດຂອງ bacon ທີ່ຖືກຕັດອອກຈາກທ້ອງຂອງຫມູ. ມັນເປັນ bacon ຕັດຫນາກວ່າ bacon streaky, ແລະມັນມີລົດຊາດຊີ້ນຫຼາຍ. ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭95,000.00
Prime Beef Thick Sausage Pack 500g ຕໍ່ຊອງ

Prime Beef Thick Sausage Pack 500g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00

Prime Beef Thick Sausage Pack 500g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກໝູທຳມະດາ (ບາງໆ) ຊອງ 500g

ໄສ້ກອກໝູທຳມະດາ (ບາງໆ) ຊອງ 500g

₭160,000.00

ໄສ້ກອກໝູທຳມະດາ (ບາງໆ) ຊອງ 500g

₭160,000.00
ໄສ້ກອກ Italian Prime (ບາງໆ) ຂະໜາດ 500g ຕໍ່ຊອງ

ໄສ້ກອກ Italian Prime (ບາງໆ) ຂະໜາດ 500g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00

ໄສ້ກອກ Italian Prime (ບາງໆ) ຂະໜາດ 500g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00
Prime Italian Pork Sausage (ຫນາ) ຊອງ 500g

Prime Italian Pork Sausage (ຫນາ) ຊອງ 500g

₭150,000.00

Prime Italian Pork Sausage (ຫນາ) ຊອງ 5 00g

₭150,000.00
Prime Irish Sausage (ໜາ) ຊອງ 400g ຕໍ່ຊອງ

Prime Irish Sausage (ໜາ) ຊອງ 400g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00

Prime Irish Sausage (ໜາ) ຊອງ 400g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00
Bratwurst ໄສ້ກອກເຢຍລະມັນ (ຫນາ) ຂະຫນາດ 400g ຕໍ່ຊອງ

Bratwurst ໄສ້ກອກເຢຍລະມັນ (ຫນາ) ຂະຫນາດ 400g ຕໍ່ຊອງ

₭170,000.00

Bratwurst ໄສ້ກອກເຢຍລະມັນ (ຫນາ) ຂະຫນາດ 400g ຕໍ່ຊອງ

₭170,000.00
Prime Cumberland Pork (ບາງ) ຊອງ 500g

Prime Cumberland Pork (ບາງ) ຊອງ 500g

₭150,000.00

Prime Cumberland Pork (ບາງ) ຊອງ 500g

₭150,000.00
Prime Cumberland ຫມູ (ຫນາ) ຊອງ 500g

Prime Cumberland ຫມູ (ຫນາ) ຊອງ 500g

₭150,000.00

Prime Cumberland ຫມູ (ຫນາ) ຊອງ 500g

₭150,000.00
Prime Beef Sausage (ບາງ) ຊອງ 500g ຕໍ່ຊອງ

Prime Beef Sausage (ບາງ) ຊອງ 500g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00

Prime Beef Sausage (ບາງ) ຊອງ 500g ຕໍ່ຊອງ

₭150,000.00
ແຮມດີລັກຊ໌ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 420 ກລາມ

ແຮມດີລັກຊ໌ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 420 ກລາມ

₭85,000.00

ແຮມດີລັກຊ໌ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 420 ກລາມ

₭85,000.00
ເບຄອນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 400 ກລາມ

ເບຄອນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 400 ກລາມ

₭115,000.00

ເບຄອນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 400 ກລາມ

₭115,000.00
ໄສ້ກອກຮອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກຮອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭140,000.00

ໄສ້ກອກຮອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭140,000.00
ໄສ້ກອກເບບີຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກເບບີຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00

ໄສ້ກອກເບບີຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭80,000.00

ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭80,000.00
ໄສ້ກອກຮ໋ອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

ໄສ້ກອກຮ໋ອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭85,000.00

ໄສ້ກອກຮ໋ອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 5,5 inch ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭85,000.00
ໃສ້ກອກຮົມຄວັນ (ແຊ່ແຂງ) Smoked Vienna Sausages 1 Kg pack (frozen)

ໃສ້ກອກຮົມຄວັນ (ແຊ່ແຂງ) Smoked Vienna Sausages 1 Kg pack (frozen)

₭150,000.00

ໄສ້ກອກວຽນນາຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກກະທຽມ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກກະທຽມ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00

ໄສ້ກອກກະທຽມ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭140,000.00

ໄສ້ກອກຊີສຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭140,000.00
ໄສ້ກອກຄ໋ອກເທວຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

ໄສ້ກອກຄ໋ອກເທວຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭75,000.00

ໄສ້ກອກຄ໋ອກເທວຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 450 ກລາມ

₭75,000.00
ໄສ້ກອກຮ໋ອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 3,5 inch ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກຮ໋ອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 3,5 inch ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00

ໄສ້ກອກຮ໋ອດດ໋ອກຮົມຄວັນ 3,5 inch ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກໝູເຂັ້ມຂົ້ນຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກໝູເຂັ້ມຂົ້ນຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00

ໄສ້ກອກໝູເຂັ້ມຂົ້ນຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກເບຄອນຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

ໄສ້ກອກເບຄອນຮົມຄວັນ ແຊ່ແຂງ ແພັກ 1 ກິໂລ

₭150,000.00

ໃສ້ກອດເບຄອນ ຮົມຄວັນ 1 ກິໂລ

₭150,000.00
ໄສ້ກອກອິຕາລີ 3 pcs ຕໍ່ຊອງ. ຂະໜາດ 360g-450g

ໄສ້ກອກອິຕາລີ 3 pcs ຕໍ່ຊອງ. ຂະໜາດ 360g-450g

₭85,000.00

ໄສ້ກອກອິຕາລີ 3 pcs ຕໍ່ຊອງ. ຂະໜາດ 360g-450g ໝາຍເຫດ: ຂຶ້ນກັບຂະໜາດການຫຸ້ມຫໍ່ ອາດມີການເພີ່ມ ຫຼື ຫັກຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ.

₭85,000.00
Chorizo ​​Sausages 3 pcs ຕໍ່ຊອງ. ຂະໜາດ 350g-450g

Chorizo ​​Sausages 3 pcs ຕໍ່ຊອງ. ຂະໜາດ 350g-450g

₭85,000.00

Chorizo ​​Sausages 3 pcs ຕໍ່ຊອງ. ຂະໜາດ 350g-450g ໝາຍເຫດ: ຂຶ້ນກັບຂະໜາດການຫຸ້ມຫໍ່ ອາດມີການເພີ່ມ ຫຼື ຫັກຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ.

₭85,000.00