C-ນ້ຳດື່ມ/ເຄື່ອງດື່ມຂວດ

ໂສດາລາວ 320ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

ໂສດາລາວ 320ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

₭220,000.00

ໂສດາລາວ 320ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

₭220,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

₭42,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

₭42,000.00
ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭32,000.00

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭32,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກກາງ 600 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກກາງ 600 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭7,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກກາງ 600 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭7,000.00
ເບຍລາວ Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

ເບຍລາວ Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

₭250,000.00

Beerlao Original ຂະໜາດ 640ml ຕໍ່ກ່ອງ 12 ຂວດ ເບຍລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນເບຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ​ເປັນ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ ​ແລະ ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ຂອງ​ຊາວ​ລາວ. ມັນ​ໄ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭250,000.00
ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭8,000.00

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭8,000.00
ເຄື່ອງດື່ມ ເອັມ-150 Size 150ml

ເຄື່ອງດື່ມ ເອັມ-150 Size 150ml

₭12,000.00

ເຄື່ອງດື່ມ ເອັມ-150 Size 150ml

₭12,000.00
ກະທິງເເດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ  250ml

ກະທິງເເດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 250ml

₭14,000.00

ກະທິງເເດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 250ml

₭14,000.00
ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 12 ຕຸກ

ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 12 ຕຸກ

₭50,000.00

ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 12 ຕຸກ

₭50,000.00
ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ  450ml

ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ 450ml

₭110,000.00

ໂຄກ ໂຄລາ ອໍຮິຈິນໍລ 325ml

₭110,000.00
ເປບຊີ່ ຕຸກນ້ອຍ 490 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເປບຊີ່ ຕຸກນ້ອຍ 490 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭12,000.00

ເປບຊີ່ ຕຸກນ້ອຍ 490 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭12,000.00
ຍລາວ ອໍຮິຈິນໍລ  500ml ແກັດ 24 ປ໋ອງ

ຍລາວ ອໍຮິຈິນໍລ 500ml ແກັດ 24 ປ໋ອງ

₭395,000.00

ເບຍລາວ ອໍຮິຈິນໍລ 500ml ແກັດ 24 ປ໋ອງ

₭395,000.00
ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

₭12,000.00

ສະເເວບໝາກນາວ ໝາກນາວໂສດາ 330ml

₭12,000.00
ເຄື່ອງດື່ມບາຄາດສ໌ ສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານ 250ml

ເຄື່ອງດື່ມບາຄາດສ໌ ສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານ 250ml

₭18,000.00

ເສຖບາວ ສູດຂອງແຕ່ລະຕານ ບາລະຍຸດ: 8806011413158

₭18,000.00
ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

₭65,000.00

ສະເເວບໝາກນາວ ໝາກນາວໂສດາ 330ml

₭65,000.00
ຢູ່ນິຟ ນ້ຳຜັກໝາກໄມ້ຜັກໃບຂຽວ 100% Size 200ml ແພັກ 3 ກ໋ອງ

ຢູ່ນິຟ ນ້ຳຜັກໝາກໄມ້ຜັກໃບຂຽວ 100% Size 200ml ແພັກ 3 ກ໋ອງ

₭45,000.00

ຢູ່ນິຟ ນ້ຳຜັກໝາກໄມ້ຜັກໃບຂຽວ 100% Size 200ml ແພັກ 3 ກ໋ອງ

₭45,000.00
SODA LAO 320ML BOTLLE ຕໍ່ຊອງ 24 ຂວດ

SODA LAO 320ML BOTLLE ຕໍ່ຊອງ 24 ຂວດ

₭250,000.00

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ໂຊດາລາວ ເປັນນ້ຳອັດລົມທີ່ເຮັດດ້ວຍນ້ຳອັດລົມ, ນ້ຳຕານ, ລົດຊາດທຳມະຊາດ. ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມໃນລາວ ແລະ ຍັງສົ່ງອອກໄປປະເທດອື່ນໆ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭250,000.00
ເບຍລາວ  Original 330ml can per box of 24 cans

ເບຍລາວ Original 330ml can per box of 24 cans

₭280,000.00

ເບຍລາວ Original 330ml can per box of 24 cans

₭280,000.00
ກະທິງແດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 150ml

ກະທິງແດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 150ml

₭9,000.00

Kratingdaeng Red Bull Energy Drink ຂະໜາດ 150ml

₭9,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກໃຫຍ່ 1,500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກໃຫຍ່ 1,500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭10,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກໃຫຍ່ 1,500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭10,000.00
ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ  450ml

ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ 450ml

₭12,000.00

ໂຄກ ໂຄລາ ອໍຮິຈິນໍລ 325ml

₭12,000.00
ຊາບະ ນ້ຳໝາກພ້າວ ປະສົມເນື້ອໝາກພ້າວ  240ml

ຊາບະ ນ້ຳໝາກພ້າວ ປະສົມເນື້ອໝາກພ້າວ 240ml

₭50,000.00

ຊາບະ ນ້ຳໝາກພ້າວ ປະສົມເນື້ອໝາກພ້າວ 240ml

₭50,000.00
ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭45,000.00

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭45,000.00
ນ້ຳດື່ມ Aura ຂະໜາດ 1500ml ຊອງ 6 ຂວດ

ນ້ຳດື່ມ Aura ຂະໜາດ 1500ml ຊອງ 6 ຂວດ

₭120,000.00

ນ້ຳດື່ມ Aura ຂະໜາດ 1500ml ຊອງ 6 ຂວດ

₭120,000.00
ເປບຊີດຳ 330ml  ແພັກ 24 ປ໋ອງ

ເປບຊີດຳ 330ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

₭230,000.00

ເປບຊີດຳ 330ml ແພັກ 24 ຕຸກ 

₭230,000.00
ເປບຊີ່ ປະປ໋ອງ 330 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເປບຊີ່ ປະປ໋ອງ 330 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭12,000.00

ເປບຊີ່ ປະປ໋ອງ 330 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭12,000.00
ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭87,000.00

ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭87,000.00
ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ  450ml

ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ 450ml

₭13,000.00

ໂຄກ ໂຄລາ ອໍຮິຈິນໍລ 325ml

₭13,000.00