C-ນ້ຳດື່ມ/ເຄື່ອງດື່ມຂວດ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

₭33,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ 1500ml ແພັກ 6 ຕຸກ

₭33,000.00
ໂສດາລາວ 320ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

ໂສດາລາວ 320ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

₭190,000.00

ໂສດາລາວ 320ml ແພັກ 24 ປ໋ອງ

₭190,000.00
ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭31,000.00

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭31,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກກາງ 600 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກກາງ 600 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭6,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກກາງ 600 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭6,000.00
ເບຍລາວ Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

ເບຍລາວ Beerlao Original 640ml bottle per crate of 12 bottles

₭205,000.00

Beerlao Original ຂະໜາດ 640ml ຕໍ່ກ່ອງ 12 ຂວດ ເບຍລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນເບຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ​ເປັນ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ ​ແລະ ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ຂອງ​ຊາວ​ລາວ. ມັນ​ໄ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭205,000.00
ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭8,000.00

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭8,000.00
ເຄື່ອງດື່ມ ເອັມ-150 Size 150ml

ເຄື່ອງດື່ມ ເອັມ-150 Size 150ml

₭10,000.00

ເຄື່ອງດື່ມ ເອັມ-150 Size 150ml

₭10,000.00
ກະທິງເເດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ  250ml

ກະທິງເເດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 250ml

₭14,000.00

ກະທິງເເດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 250ml

₭14,000.00
ເປບຊີ່ ຕຸກນ້ອຍ 490 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເປບຊີ່ ຕຸກນ້ອຍ 490 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭9,000.00

ເປບຊີ່ ຕຸກນ້ອຍ 490 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭9,000.00
ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ  450ml

ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ 450ml

₭95,000.00

ໂຄກ ໂຄລາ ອໍຮິຈິນໍລ 325ml

₭95,000.00
ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

₭10,000.00

ສະເເວບໝາກນາວ ໝາກນາວໂສດາ 330ml

₭10,000.00
ຍລາວ ອໍຮິຈິນໍລ  500ml ແກັດ 24 ປ໋ອງ

ຍລາວ ອໍຮິຈິນໍລ 500ml ແກັດ 24 ປ໋ອງ

₭330,000.00

ເບຍລາວ ອໍຮິຈິນໍລ 500ml ແກັດ 24 ປ໋ອງ

₭330,000.00
ເຄື່ອງດື່ມບາຄາດສ໌ ສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານ 250ml

ເຄື່ອງດື່ມບາຄາດສ໌ ສູດບໍ່ມີນ້ຳຕານ 250ml

₭17,000.00

ເສຖບາວ ສູດຂອງແຕ່ລະຕານ ບາລະຍຸດ: 8806011413158

₭17,000.00
ຢູ່ນິຟ ນ້ຳຜັກໝາກໄມ້ຜັກໃບຂຽວ 100% Size 200ml ແພັກ 3 ກ໋ອງ

ຢູ່ນິຟ ນ້ຳຜັກໝາກໄມ້ຜັກໃບຂຽວ 100% Size 200ml ແພັກ 3 ກ໋ອງ

₭38,000.00

ຢູ່ນິຟ ນ້ຳຜັກໝາກໄມ້ຜັກໃບຂຽວ 100% Size 200ml ແພັກ 3 ກ໋ອງ

₭38,000.00
ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 12 ຕຸກ

ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 12 ຕຸກ

₭36,000.00

ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 12 ຕຸກ

₭36,000.00
ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

ສະເວບ ໂສດາໝາກນາວ 330ml

₭58,000.00

ສະເເວບໝາກນາວ ໝາກນາວໂສດາ 330ml

₭58,000.00
ເບຍລາວ  Original 330ml can per box of 24 cans

ເບຍລາວ Original 330ml can per box of 24 cans

₭230,000.00

ເບຍລາວ Original 330ml can per box of 24 cans

₭230,000.00
ກະທິງແດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 150ml

ກະທິງແດງ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ 150ml

₭9,000.00

Kratingdaeng Red Bull Energy Drink ຂະໜາດ 150ml

₭9,000.00
ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກໃຫຍ່ 1,500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກໃຫຍ່ 1,500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭8,000.00

ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອຕຸກໃຫຍ່ 1,500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭8,000.00
ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭32,000.00

ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ 1500ml

₭32,000.00
ນ້ຳດື່ມ Aura ຂະໜາດ 1500ml ຊອງ 6 ຂວດ

ນ້ຳດື່ມ Aura ຂະໜາດ 1500ml ຊອງ 6 ຂວດ

₭95,000.00

ນ້ຳດື່ມ Aura ຂະໜາດ 1500ml ຊອງ 6 ຂວດ

₭95,000.00
ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ  450ml

ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ 450ml

₭12,000.00

ໂຄກ ໂຄລາ ອໍຮິຈິນໍລ 325ml

₭12,000.00
SODA LAO 320ML BOTLLE ຕໍ່ຊອງ 24 ຂວດ

SODA LAO 320ML BOTLLE ຕໍ່ຊອງ 24 ຂວດ

₭180,000.00

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ໂຊດາລາວ ເປັນນ້ຳອັດລົມທີ່ເຮັດດ້ວຍນ້ຳອັດລົມ, ນ້ຳຕານ, ລົດຊາດທຳມະຊາດ. ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມໃນລາວ ແລະ ຍັງສົ່ງອອກໄປປະເທດອື່ນໆ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭180,000.00
ເປບຊີ່ ປະປ໋ອງ 330 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເປບຊີ່ ປະປ໋ອງ 330 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭9,000.00

ເປບຊີ່ ປະປ໋ອງ 330 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭9,000.00
ຊາບະ ນ້ຳໝາກພ້າວ ປະສົມເນື້ອໝາກພ້າວ  240ml

ຊາບະ ນ້ຳໝາກພ້າວ ປະສົມເນື້ອໝາກພ້າວ 240ml

₭42,000.00

ຊາບະ ນ້ຳໝາກພ້າວ ປະສົມເນື້ອໝາກພ້າວ 240ml

₭42,000.00
ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭85,000.00

ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭85,000.00
ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭16,000.00

ເບຍລາວປ໋ອງໃຫຍ່ 500 ມລ (ແຊ່ເຢັນ)

₭16,000.00
ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ  450ml

ໂຄກ ໂຄລາລົດອໍຮິຈິນໍລ 450ml

₭10,000.00

ໂຄກ ໂຄລາ ອໍຮິຈິນໍລ 325ml

₭10,000.00
ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 24 ຕຸກ

ດື່ມຫົວເສືອ 600ml ແພັກ 24 ຕຸກ

₭72,000.00

ນ້ຳດື່ມ Tigerhead 600ml ຕໍ່ກ່ອງ 24 ຂວດ ນ້ຳດື່ມ Tigerhead ເປັນນ້ຳດື່ມຊັ້ນນຳໃນປະເທດລາວ. Tigerhead Water ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີແລະຍັງຄ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭72,000.00