C-Health/ອາຫານສຸຂະພາບ

Sara Paracetamol ຊອງ 10 ເມັດ

Sara Paracetamol ຊອງ 10 ເມັດ

₭15,000.00

Sara Paracetamol 500 mg (12 ເມັດ) ສໍາລັບການບັນເທົາອາການໄຂ້ແລະອາການເຈັບປວດ ປະລິມານຢາ: ຜູ້ໃຫຍ່ 1-2 ເມັດ ເດັກນ້ອຍ 6-12 ປີ 1/2 - 1 ເມັດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4 ເ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭15,000.00
Berocca Performance Orange ກ່ອງບັນຈຸ 15 ເມັດ effervescent

Berocca Performance Orange ກ່ອງບັນຈຸ 15 ເມັດ effervescent

₭155,000.00

Berocca Performance Orange ກ່ອງບັນຈຸ 15 ເມັດ effervescent

₭155,000.00
Dettol Antibacterial Wet Wipe ຖົງ 10 ແຜ່ນ

Dettol Antibacterial Wet Wipe ຖົງ 10 ແຜ່ນ

₭45,000.00

Dettol Antibacterial Wet Wipe ຖົງ 10 ແຜ່ນ

₭45,000.00
ເຄື່ອງດື່ມ Royal-D Orange ປະສົມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ 25g x 10 ຊອງ/ກ່ອງ

ເຄື່ອງດື່ມ Royal-D Orange ປະສົມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ 25g x 10 ຊອງ/ກ່ອງ

₭40,000.00

ເຄື່ອງດື່ມ Royal-D Orange ປະສົມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ 25g x 10 ຊອງ/ກ່ອງ

₭40,000.00
Strepsils Honey & Lemon ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ 24 ເມັດ

Strepsils Honey & Lemon ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ 24 ເມັດ

₭55,000.00

Strepsils Honey & Lemon ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ 24 ເມັດ

₭55,000.00
Decolgen ຊອງ 4 ເມັດ (ບັນເທົາອາການຫວັດ, ດັງດັງ)

Decolgen ຊອງ 4 ເມັດ (ບັນເທົາອາການຫວັດ, ດັງດັງ)

₭15,000.00

ລາຍລະອຽດ Decolgen 4 ເມັດ ຢາຕ້ານໄຂ້ຫວັດ ແລະຢາແກ້ປວດຂອງໄທ ຕ້ານອາການຫວັດ ແລະໄຂ້ຫວັດ – ເມັດ Decolgen ທີ່ມີປະສິດທິພາບໄທ. ຢາ Decolgen ສໍາລັບໄຂ້ຫວັດຈະຊ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດ
₭15,000.00
ສະບູ່ລ້າງມື Dettol 225g

ສະບູ່ລ້າງມື Dettol 225g

₭75,000.00

ສະບູ່ລ້າງມື Dettol 225g

₭75,000.00
Tiffy Dey ຊອງ 4 ເມັດ (ຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບອາການຂອງຫວັດແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ທົດສອບໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວແລະແຂກຂອງປະເທດໄທແມ່ນຢາ Tiffi ຂອງໄທ.)

Tiffy Dey ຊອງ 4 ເມັດ (ຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບອາການຂອງຫວັດແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ທົດສອບໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວແລະແຂກຂອງປະເທດໄທແມ່ນຢາ Tiffi ຂອງໄທ.)

₭15,000.00

Tiffy Dey ຊອງ 4 ເມັດ (ຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບອາການຂອງຫວັດແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ທົດສອບໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວແລະແຂກຂອງປະເທດໄທແມ່ນຢາ Tiffi ຂອງໄທ.)

₭15,000.00
Strawberry Flavored Electrolyte beverage powder (Royal-D Brand) 25g x 10Saches 250g

Strawberry Flavored Electrolyte beverage powder (Royal-D Brand) 25g x 10Saches 250g

₭45,000.00

Strawberry Flavored Electrolyte beverage powder (Royal-D Brand) 25g x 10Saches 250g

₭45,000.00
Alcohol 75% Antispetic and Disinfectant Solution ຂະໜາດ 1000 ml

Alcohol 75% Antispetic and Disinfectant Solution ຂະໜາດ 1000 ml

₭75,000.00

Alcohol 75% Antispetic and Disinfectant Solution ຂະໜາດ 1000 ml

₭75,000.00
UE Cof ຢາສະໝຸນໄພປະສົມຢາແກ້ໄອ ທີ່ໃຊ້ເປັນຢາບັນເທົາອາການໄອ ແລະເປັນຢາຂັບລົມ. ຂະໜາດ 120cc

UE Cof ຢາສະໝຸນໄພປະສົມຢາແກ້ໄອ ທີ່ໃຊ້ເປັນຢາບັນເທົາອາການໄອ ແລະເປັນຢາຂັບລົມ. ຂະໜາດ 120cc

₭35,000.00

UE Cof ຢາສະໝຸນໄພປະສົມຢາແກ້ໄອ ທີ່ໃຊ້ເປັນຢາບັນເທົາອາການໄອ ແລະເປັນຢາຂັບລົມ. ຂະໜາດ 120cc

₭35,000.00
Benda Suspension Mixed Fruit Flavor A broad-spectrum Anthelmintic Size 30 ml

Benda Suspension Mixed Fruit Flavor A broad-spectrum Anthelmintic Size 30 ml

₭30,000.00

Benda Suspension Mixed Fruit Flavor A broad-spectrum Anthelmintic Size 30 ml

₭30,000.00
ເກືອ Oreda 150ml

ເກືອ Oreda 150ml

₭22,000.00

ເກືອ Oreda 150ml

₭22,000.00
Royal-D Electrolyte Beverage Powder ລົດຊາດສົ້ມ ຂະໜາດ 25g

Royal-D Electrolyte Beverage Powder ລົດຊາດສົ້ມ ຂະໜາດ 25g

₭45,000.00

Royal-D Electrolyte Beverage Powder ລົດຊາດສົ້ມ ຂະໜາດ 25g

₭45,000.00
Benda 500 Mebendazole ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງເສັ້ນ, ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງກົມ. ຂະໜາດ 500ml ກ່ອງລະ 1 ເມັດ

Benda 500 Mebendazole ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງເສັ້ນ, ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງກົມ. ຂະໜາດ 500ml ກ່ອງລະ 1 ເມັດ

₭35,000.00

Benda 500 Mebendazole ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງເສັ້ນ, ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງກົມ. ຂະໜາດ 500ml ກ່ອງລະ 1 ເມັດ

₭35,000.00
Royal-D Electrolyte Beverage Grape Flavor Size 25g x 10Saches 250g

Royal-D Electrolyte Beverage Grape Flavor Size 25g x 10Saches 250g

₭40,000.00

Royal-D Electrolyte Beverage ຂະໜາດລົດຊາດ Grape 25g x 10ຊອງ 250g

₭40,000.00
Dettol Instant Hand Sanitizer Refresh ຂະໜາດ 50 ml

Dettol Instant Hand Sanitizer Refresh ຂະໜາດ 50 ml

₭38,000.00

Dettol Instant Hand Sanitizer Refresh ຂະໜາດ 50 ml

₭38,000.00
Tiger Balm Medicated Plaster Formula Cool Pack 2 pcs (10cm x 14cm)

Tiger Balm Medicated Plaster Formula Cool Pack 2 pcs (10cm x 14cm)

₭85,000.00

Tiger Balm Medicated Plaster Formula Cool Pack 2 pcs (10cm x 14cm)

₭85,000.00
Zenzera Albendazole Broad Spectrum Anthelmintic ກ່ອງ 2 ເມັດ

Zenzera Albendazole Broad Spectrum Anthelmintic ກ່ອງ 2 ເມັດ

₭15,000.00

Zenzera Albendazole Broad Spectrum Anthelmintic ກ່ອງ 2 ເມັດ

₭15,000.00
Petadin Solution Povidone-Iodine 10% wn Antiseptic ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງທໍາອິດ ຂະຫນາດ 30 ml

Petadin Solution Povidone-Iodine 10% wn Antiseptic ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງທໍາອິດ ຂະຫນາດ 30 ml

₭15,000.00

Petadin Solution Povidone-Iodine 10% wn Antiseptic ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງທໍາອິດ ຂະຫນາດ 30 ml

₭15,000.00
Deewad ສໍາລັບການປິ່ນປົວອາການເຢັນ Strip ຂອງ 6 ເມັດ

Deewad ສໍາລັບການປິ່ນປົວອາການເຢັນ Strip ຂອງ 6 ເມັດ

₭15,000.00

Deewad ສໍາລັບການປິ່ນປົວອາການເຢັນ Strip ຂອງ 6 ເມັດ

₭15,000.00
Bonavidea ວິຕາມິນ C 10 ເມັດ Effervescent

Bonavidea ວິຕາມິນ C 10 ເມັດ Effervescent

₭65,000.00

Bonavidea ວິຕາມິນ C 10 ເມັດ Effervescent

₭65,000.00
Berocca Performance Orange ກ່ອງບັນຈຸ 10 ເມັດ effervescent

Berocca Performance Orange ກ່ອງບັນຈຸ 10 ເມັດ effervescent

₭100,000.00

Berocca Performance Orange ກ່ອງບັນຈຸ 10 ເມັດ effervescent

₭100,000.00
Dettol Hygiene ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກຫຼາຍຊະນິດ 5L

Dettol Hygiene ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກຫຼາຍຊະນິດ 5L

₭520,000.00

Dettol Hygiene ຢາຂ້າເຊື້ອໂລກຫຼາຍຊະນິດ 5L

₭520,000.00
Tiger Balm Medicated Plaster Formula Cool Pack 2 pcs (7cm x 10cm)

Tiger Balm Medicated Plaster Formula Cool Pack 2 pcs (7cm x 10cm)

₭40,000.00

Tiger Balm Medicated Plaster Formula Cool Pack 2 pcs (7cm x 10cm)

₭40,000.00