ອາຫານເດັກນ້ອຍ 1-3 ປີທີ່ຄວນຮັບປະທານໃນແຕ່ລະມື້

ກໍານົດວັນທີ 1-3 ປີໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງວັນທີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-3 ປີນີ້ ຍັງມີອີກຫຼາຍປີທີ່ຍັງເຫຼືອອີກຫຼາຍປີທີ່ຍັງເຫຼືອແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ອາຍຸຍັງນ້ອຍໃນໄວ 1-3 ປີ ໃນໄລຍະທີ່ພັກເປັນອິດສະລະ ແລະ ນັກສຶກສາລາວແມ່ນຍັງເຫຼືອຢູ່ຕາມຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ອງທ່ຽວ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອລ້າໆ ພະລັງງານ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນແຜນກໍານົດການກໍານົດເວລາ 5 ໃນແຜນການນີ້ ຍ້ອນວ່າ ມີການຢຸດຕິການກໍານົດ ແລະ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ກໍານົດໄວ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນການ ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ຫຼື ໃນໄລຍະຢຸດຕິ.

  • ຂ່າວສານອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ 1 -3 ປີ ຄວນໃຫ້ພະລັງງານໃນລະ 1000 ປີ ຄາຮາຍຣີ ໃນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຈາກອາຫານທ່ຽງ, ແນະນຳ, ແນະນຳ ແນະນຳກ່ຽວກັບຕານ ແລະ ແນະນຳຈາກວຽກນີ້ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຈັບຄູ່ກັນ ແລະເລືອກເຟັ້ນຂອງກຸ່ມນີ້:
  1. ເຂົ້າ-ໜຽວ : ພັກຜ່ອນ 1 ປີທີ່ຄວນມີໃຫ້ລູກນ້ອຍໃນອີກດ້ານໜຶ່ງກ່ຽວກັບວ່າ: ໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນການອອກສີຍິບມຸງກຸດ, ອອກແບບ, ສຶກສາ, ສຶກສາ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃນຄະນະບໍລິຫານງານພັກເຊົາມີ, ເຜືອກ, ຄວນກີນອາຫານຕອນຮັບ-ວັນທີ 3 ຊຸດ.
  2. ເນື້ອອ່ອນ : ລູກນ້ອຍ 1-3 ປີ ຄວນກິນໄຂ່, ນົມ, ເນື້ອບາງໆໃນປາ: ປາ, ໄກ່ ຫຼື ອາດຈະຖືກຕົ້ມໃຫ້ປີ່ນ ຫຼື ຈືນເນື້ອໃນອາຫານທີ່ມີອາຫານວ່າງໃນກຸ່ມນີ້ໃຫ້ໂປຣໂມຊັ້ນ ແລະ ປູກພືດຜັກຊະນິດນີ້ປະມານ 1,4 ເມັດ, ເດັກນ້ອຍມີເວລາປະມານ 1,4 ເມັດ ປະມານ 1 ເມັດ/ປີ. ໂດຍ ເລລະວັນ ເນື້ອອ່ອນ, ເລືອ,ຶດ, ໄຂ່ແດງໂດຍໃຫ້ຄົນລະ2 -3 ເຣຶ່ອງໂລກລະຫວງຫ້າມ.
  3. ໄລຍະນີ້: ໃນໄລຍະທີ່ຈະໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຍັງເຫຼືອອີກວ່າ: ວິຕາມີນອັນດີ ແລະ ເຄເອັນອີອັນອີເມລ໌ຂອງລູກຫຼານຂອງລູກຫຼານ 1-3 ປີ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຫຼາຍບໍ່ພໍເທົ່າໃດ 30 ຂອງພະລັງງານ.
  4. ຜັກ : ໝຶ່ງໃນລະຍະວັນທີ 1 ເມສາ 2017 ທີ່ກຳລັງເລັ່ງໃຫ້ລູກນ້ອຍກີນຕາມກຳນົດທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າຈະໃຫ້ວິຕາມີ ແລະ ເລັ່ງລັດໃຫ້ລູກນ້ອຍກີນຮັກສາສີ: ຕຽງນອນ, ຈັບ, ຈັບ, ຈັບຕົວກັນຍ່າງ, ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ, ສືບຕໍ່ຮັກສາເວລາໄວ 1-3 ປີ, ຕາມເວລາປະມານ 1-3 ປີ, ຕາມເວລາສັ້ນໆ ໄວໆນີ້.
  5. ຜົນຜະລິດ : ກຳນົດ, ກຳນົດ ແລະ ກຳນົດ ອາຍຸສູງສຸດ ຂອງລູກກີນ ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງທີ່ຍັງຈະອອກດອກໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ.
  6. ນົມ : ຄວນປ່ອຍໃຫ້ເປັນຢາທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເກືອດຫ້າມ ແລະ ຍັງມີການແນະນຳຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຄວນໃຊ້ເວລາໃນການຢັບຢັ້ງ 2-3 ເມັດ.

ໝວດອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສັງລວມ ສະພາ ປຶກສາ ຫາລື ແຜນການ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ໃຫ້ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ສັງ ເກດ.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ