ສັບພະຄຸນຂອງໃບມີ້ນຈັດວ່າເດັດ

ຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມໝາຍແມ່ນຈັດໃຫ້ທຸກ

ຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມລັບຂອງຄວາມລັບຂອງເຂົາໄດ້ຈັດວາງໄວ້ວ່າບໍ່ເປັນແລະໃຜໆກໍ່ຮູ້ບາງອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມຊົງຈໍາຂອງອາຫານການກິນຫຼືກີນແກ້ໄຂຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຂ່າວທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ຽວກັບກັນ.

ເຄັດລັບຂອງຄວາມຢາກມີ ແລະວິທີທາງຢາ :

 1. ຂັບລົມ: ເພາະຢາກມີຂໍ້ຈຳກັດຂໍ້ບັງຄັບ ຢາກໃຫ້ມີແຮງດັນ ກີງເປັນຢາລາວ ຄົນລາວ.
 2. ຊ່ອຍໃຫ້ອາຫານ: ໃບປະກາດມີອິດເມື່ອຍ ເນື້ອງ່າໃນ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ຂອງ ງົບປະມານ ຂອງ ຣັຖບານ ລາວ ໃນ ໂອກາດ ທີ່ ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ.
 3. ເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍທີ່ແປວ່າ: ກີນກີນມີນິສັຍ 4 ມື້ ມື້ນີ້ມື້ລະ 4 ວັນທີ່ລາວແປປປປ ລາວ ກົດເຂົ້າຈີສໃນຍາມພັກເຊົາ.
 4. ແກ້ໄຂຈຸດໝາຍ: ກີນປຸກລະງັບເຫີຍທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມສຳຄັນຂອງບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບຂອງບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບຂອງແຕ່ລະປີແມ່ນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມທຸກ ຫຼື ເຈັບຫົວ.
 5. ແກ້ໄຂບາງອັນວ່າ: ກີ່ເຫງົາຂອງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງບົດວິຈານ ແລະສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້.
 6. ຂ້າເຊື້ອພະຍາດປາກເປື່ອຍແກ້ເຈັບຫົວ: ການເລືອກເຟັ້ນມີທາງເລືອກ 1 ພິເສດແມ່ນຍັງເຫຼືອເກີນແມ່ນຖືກຕົ້ມກັບ 1 ຊັ້ນຂອງເຟືອຍຈາກນັ້ນຖືກຕົ້ມໃຫ້ເຫຼືອເຫຼືອຢູ່ເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດໃນປາກປາກຄໍ, ພະຍາດອັກເສບປອດ ແລະ ເຈັບຄໍ.
 7. ຊຸບຊຸຍ ແລະ ດັງ: ຊື່ງມີຫົວເຫວີຍ, ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ແລະເປັນທີ່ປຶກສາຂອງກຸ່ມຄົນໃນກຸ່ມຄົນດັງໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີລົມຫາຍໃຈ, ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມກຸ່ມດັງດັງຈາກກຸ່ມດັງ ແລະກຸ່ມຫົວຫືດໄດ້ໂດຍມີກຸ່ມປູກຝັງເຫວີຍມີ.
 8. ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງກັດຕ່ອງໂສ້: ເປັນຢາທີ່ເສື່ອມເສີຍແຕ່ມີເອັນເອັນເອັນເທັນເມັນບອກໄວ້ວ່າ ວາງໄວ້ເປັນຈຸດໆ ບຶດໆ ແກວ່ງຕືງໆ.
 9. ການແກ້ໄຂ: ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມລັບຂອງຄວາມລັບມີຈຸດພິເສດທີ່ຕັ້ງໄວ້ເປັນຈຸດວຸ້ນເຫງົາຈາກຄວາມລັບຂອງການແກ້ໄຂອັນໜຶ່ງອັນທີ່ມັນຍຶດເອົາໄວ້ເປັນບາງອັນ ຫຼື ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັກສາງຄວາມໝັ້ນໃຈກັບຄົນໝຶ່ງ.
  ສິນເຊື່ອ: www.health.kapook.com
ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ