ພະຍາດ ທີ່ກະທຽມສາມາດປ້ອງກັນໄດ້…

ການສຶກສາທີ່ດັກຈັບໄດ້...

"ກະຕືລືລົ້ນ" ເປັນສະໝຸນໄພອັນເປັນອັນໜຶ່ງຂອງອາຫານທີ່ກິນ ແລະ ກິນກັນໃນເມື່ອປີ ນີ້ເປັນປີທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຸ້ມລຸມກັນເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງກັນແລ້ວ.

ການສຶກສານີ້ຖືກອ້າງວ່າມາໃນຊັ້ນສູງໃນຊັ້ນສູງທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະດັບ Cholesterol ສູງຂື້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ກ້າວເດີນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຂໍ້ມູນການກວດກາມີຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ (Antioxidants) ຂັ້ນຕອນການເກັບຂໍ້ມູນ (ຮາກຟຣີ) ຂັ້ນຕອນການຢຸດຕິການເກັບກ່ຽວຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພະຍາດນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃນທຸກດ້ານ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເຊ​ລ (ເຍື່ອ​ເຊ​ລ​) ແລະ DNA ຄູ່.

ແຕ່ລະອັນທີ່ກະຕືລືລົ້ນ

  1. ພະຍາດຫົວໃຈ (Heart disease) : ມີຫລັກຫລັກໄວ້ວ່າ ຮັກສາຄວາມເສີຍເມີຍໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງ (artherosclerosis) ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດຫົວໃຈ ( 7 % ເຖິງ 8 %) ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການຮັກສາໄວ້ເປັນຂອງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຮັກສາຄວາມປອດພັຍ (heart attack) .
  2. ພະຍາດໄຂ້ຫວັດທົ່ວໄປ): ຈາກພະຍາດທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ: ພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄພສານ (ໄຂ້ຫວັດທໍາມະດາ) ໃນໄລຍະທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທົ່ວໄປ (ໄຂ້ຫວັດທໍາມະດາ) ສາເຫດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍໃນທຸກມື້ນີ້.
  3. ຊຸດ (Cancer) : ສະຕິປັນຍາໃຫ້ເຫງົານອນໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້, ຫລັກຖານທີ່ກ່າວໄວ້ໂດຍການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍສຳຄັນ: ບາງບ່ອນມີຜູ້ສື່ຂ່າວໃນກຸ່ມຄົນໃນເມື່ອກ່ອນນີ້: ກຸ່ມທີ່ກິນໃນກະເພາະອາຫານທີ່ຝັງໃຈໃນການຮັກສາພະຍາດທີ່ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ (colon) ແລະກະເພາະອາຫານ).
    ຈາກບົດສະຫຼຸບ (ກຸ່ມ 7 ຢ່າງ) ອ້າງວ່າ: ການກິນລ້ຽງເສບຕິດ ຫຼື ເປັນການຮັບຮູ້ເຖິງການຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນສີທີ່ເກີດຈາກ 30 ປາຍ.

ບົດຮຽນບາງພາສາກະຕຸກ

ເສັື້ງທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ເສຖກິດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາໄວ້ວ່າ ກະຕືລືລົ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ເສຖກິດ ຢູ່ໃນໄລຍະ: ເຈັບເປັນ, ເສຶ້ອືດ, ມີປາກຊ່ອງ, ອອກໄປ ບຶດຢູ່ໃນມື (ສອງກຸ່ມບໍໆ).

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ