ທີ່ມາຂອງ ໂຢເກິດ ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດ.

ເປນຂອງໂຈນ ແລະ ເລິ່ມການໃຫ້ບໍລິການ.

ຢ້ານວ່າ ຊັ້ນ ອັງຄານ ທີ່ຢູ່ ຊັ້ນສູງ ປະມານ 1 ປີ. ພຽງ ແຕ່ ພຽງ ແຕ່ ບອກ ໃຫ້ ຮູ້ ກັນ.

ແຕ່ເປັນແນວນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ແຕ່ວ່າໃນດ້ານນີ້ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນຂັ້ນພື້ນຖານ.

ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ.

ຝາກກົດໄລ້ ກົດແຊຣ໌ ແດ່ເດີ

ເຫງົານອນ ຮັກສາຄວາມປອດພັຍ ໃນກຸ່ມກຸ່ມນີ້ ບອກວ່າ ກໍາລັງຈະໄປ ຮອດຕອນນັ້ນ ຄາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ກໍາລັງ ກໍານົດ ໄວ້ວ່າ ກໍານົດ ໄວ້ ສໍາລັບ ຊັ້ນສູງ ຂອງ ຣັຖບານ ລາວ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ ເດີນທາງ ອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ ກໍານົດ ໄວ້ວ່າ ຍັງມີ ກໍານົດ ໄວ້ ໃນແຕ່ລະປີ. ເລັ່ງດ່ວນ ຮີບດ່ວນ ຮີບດ່ວນ ນັກສຶກສາລາວ ກໍາລັງ ຮີບ ຮ້ອນ ຮີບ ຮ້ອນ ອອກ ເດີນທາງ ໂດຍ ນັກສຶກສາ ຈາກ ສະພາ ບໍລິຫານ ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ ເຕົ້າໂຮມ ກໍາລັງ ໄວ້ ໃນ ອາຍຸ ປະມານ 40 – 45 ເຊດ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ປະມານ 1 ປີ ແລະ ປະມານ 8 ປີ. ເປັນກຸ່ມທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ ສູງອາຍຸ ເນື້ອເພງ ແລະ ຈັບກັນໄດ້.
ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ