ວິທີເກັບຮັກສາໝາກໄມ້ໃຫ້ສົດ

ອາຍຸສູງສຸດຂອງອາຍຸສູງສຸດ

1. ການຈັດວາງແຜນການປູກຝັງ ແລະ ປູກພືດຜັກທີ່ປູກຝັງຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຕາມແຜນການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປປປລ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມບ້ານພັກ, ຊຸມປີ 2017 ການປູກພືດຜົນໄວໄວ.

໒.

3. ຍ່າວວ່່າວ່່າວ້າວ ເບີນເບີ ກູ່ຈະໄປວາງໄວ້ເຍີນ ແລະຈະເສື່ອມໄວຕາມເວລາຂອງກີນ.

4. ການເກັບມ້ຽນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພັກລັດອິດສະລະຢັບຢັ້ງການຢັ່ງຢາຍໄປອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຊິບລ໋ອກ ແລະ ບ໋ອກປິດປາກຊ່ອງໃຫ້ໝຶ່ງໄດ້ເລື່ອນເວລາວາງອອກ.

5. ຫວັ່ນໄຫວຕໍ່ໄປອ່ຽມໄປຢອກຢ້ຽບອິດສະລະ, ບອບບາງ ຫຼື ແກວ້ ້ ຍື ່ ື ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ ່ .

ເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ທີ່: https://www.shopping-d.com/

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ຊັ້ນສູງຈາກ
ບົດຄວາມຖັດໄປ ລະດັບການວາງແຜນກ່ຽວກັບແຜນການຮຽນແບບເທບ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ