Stir Fried Bamboo Shoots with Pork Belly

ໜໍ່ໄມ້ປີ້ງ ໝູໝູ

ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສາມດ້ານ:

- ໝໍ້ຕົ້ມສຸກ 400 ກີບ.

- ຊັ້ນສາມຊັ້ນ 200 ກີບ.

- ກະເປົ໋າເງິນ 2 ກີບ.

- ຫມາກໄມ້ມັກມັກ.

- ດອກຕານ 1 ເທດສະການ.

- ຫຼັກ 2 ຢຸດ.

- ຊີອີ້ຂາວ 1/2 ຕໍາແໜ່ງ.

- ແນະນຳ 1/2 ແນະນຳ .

- ໃນປາ 1 ຕໍາແໜ່ງ.

ເຮັດໄດ້:

1, ຫວ້ານເວລາໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກແລ້ວຄ່ອຍຄ່ອຍຄ່ອຍຄ່ອຍໄປ.

2, ຈ່ອຍໆສາມຊັ້ນ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍມັກຫຼາຍ ມ່ວນຫລາຍ ມັກຫລາຍ.

3, ຊອຍເພັດ.

4, ປຸບກະຫຼາມ ຫຼື ເລືອກເລືອກມັກ.

5, ວາງໄວ້ວ່າຈະປິດກັ້ນໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ປູກຝັງໄວ້.

6, ດັ່ງນັ້ນ, ວາງໄວ້ວາງໄວ້ທີ່ເຮົາວາງໄວ້ເພື່ອຫັນໄປໃຫ້ມັນອິດເມື່ອຍລ້າໆໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເພິ່ນວ່າເພິ່ນເອົາໄວ້ວ່າເຮົາກຳລັງຈະລົງໄປ.

7.

ເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ທີ່: www.shopping-d.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແກງໜໍ່ໄມ້ແກ້ວແບບເກົາຫຼີ
ບົດຄວາມຖັດໄປ ເຄັກຊັອກໂກແລັດ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ