ວິທີເຮັດຊຸບໄຂ່ມັກກະໂຮນີ

ວິທີເຮັດຊຸບໄຂ່ມັກກະໂຮນີ

ວັດຖຸດິບ:

- ມັກກະໂຮນີຕົ້ມສຸກ 300 ກລາມ.

- ຄະນໍຊຸບໄກ່ກ້ອນ 1 ກ້ອນ.

- ໄຂ່ໄກ່ 3 ໝ່ວຍ.

- ກຸ້ງສົດ 13 ໂຕ.

- ກະລົດຊອຍລູກເຕົາ 2 ຫົວ.

- ເກືອ 2 ບ່ວງຊາ.

- ພິກໄທປົ່ນ 1 ບ່ວງຊາ.

- ນ້ຳລ້າ 2ລິດ.

- ຫອມປ້ອມສຳຫຼັບຕົບແຕ່ງ.

ວິທີເຮັດ:

1,ຕົ້ມນ້ຳລ້າໃຫ້ຟົດຈາກນັ້ນໃສ່ຄະນໍຊຸບໄກ່ກ້ອນລົງໄປໃນໝໍ້ ຕາມດ້ວຍເກືອ ແລະພິກໄທປົ່ນ.

2,ໃສ່ກະລົດລູກເຕົາລົງໄປຕົ້ມໃຫ້ກະລົດອ່ອນ.

3,ເມື່ອກະລົດສຸກແລ້ວໃສ່ກຸ້ງລົງໄປ ຈາກນັ້ນນຳໄຂ່ໄກ່ເທລົງຕະແກງ ແລ້ວວົນຕະແກງໃຫ້ໄຂ່ໄຫຼລົງເປັນເສັ້ນລົງໃນໝໍ້ ຈາກນັ້ນໃຊ້ຈອງຄົນນ້ຳຊຸບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຂ່ຕິດກັນ.

4,ໃສ່ມັກກະໂຮນີຕົ້ມສຸກລົງໄປໃນໝໍ້ ຖ້າໃຫ້ນ້ຳຟົດອີກຮອບກໍ່ສາມາດຍົກລົງຈາກເຕົາໄຟໄດ້ເລີຍຈ້າ.

5,ຕັກຊຸບໄຂ່ມັກກະໂຮນີໃສ່ລົງໃນຖ້ວຍ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍຜັກຫອມປ້ອມ ເທົ່ານີ້ກໍ່ພ້ອມເສີມໃຫ້ລູກແລ້ວຈ້າ.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ເມນູພະແນງປາດໍຮີ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields