Vida Collagen Gold 100g

₭190,000.00
 Vida Collagen Gold 100g ອາຫານເສີມຄໍລາເຈນບໍລິສຸດ ຜະສົມຄໍລາເຈນ 3 ຊະນິດເຂົ້າກັນ.
 ມີວິຕາມິນ C ແລະ D-Biotin (Vitamin B7) ຈາກ Vida ເພີ່ມນ້ໍາໃຫ້ຜິວຫນັງ 
 ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນເຕັ່ງຕຶງ, ອ່ອນກວ່າໄວ, ບໍ່ມີຮອຍດ່າງ 
 ຊ່ວຍເສີມສ້າງຜົມ ແລະເລັບ. ພ້ອມທີ່ຈະດູແລກະດູກຂອງກະດູກ ທ່ານເບີ່ງບໍ່ດົນມານີ້

ລຶບລ້າງເບິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້