BALAMY CAN GOODS

ສິນຄ້າກະປ໋ອງ ບໍລິສັດບາລະມີການຄ້າ

ກັບຄີືນ

Pompui Fried Baby Clams With Chilli 70g

Pompui Fried Baby Clams With Chilli 70g

₭15,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ຫອຍລາຍ 70g

₭15,000.00
ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດເຂັ້ມຂຸ້ນ 155g ແພັກ 10 ປ໋ອງ
ສິນຄ້າໝົດ

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດເຂັ້ມຂຸ້ນ 155g ແພັກ 10 ປ໋ອງ

₭55,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດເຂັ້ມຂຸ້ນບາໂຄດແພັກ: 8850088000995

₭55,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດໝາກເລັ່ນ ສູດ ຄັດພິເສດ​155g pack of 10 cans
ສິນຄ້າໝົດ

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດໝາກເລັ່ນ ສູດ ຄັດພິເສດ​155g pack of 10 cans

₭72,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາກະປ໋ອງລາດຊັອດໝາກເລັ່ນ ສູດ ຄັດພິເສດບາໂຄດແພັກ: 8850088600423

₭72,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາທອດ ລົດເຜັດ90g ແພັກ 10ປ໋ອງ
₭9,000.00
ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາທອດ ລົດເຜັດ 155g ແພັກ 10ປ໋ອງ

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາທອດ ລົດເຜັດ 155g ແພັກ 10ປ໋ອງ

₭82,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ປາລາດພິກບາໂຄດແພັກ: 8850088601420

₭82,000.00
ປຸ້ມປຸ້ຍ ຫອຍລາຍ ລົດເຜັດ 40g ແພັກ 10ປ໋ອງ
ສິນຄ້າໝົດ

ປຸ້ມປຸ້ຍ ຫອຍລາຍ ລົດເຜັດ 40g ແພັກ 10ປ໋ອງ

₭96,000.00

ປຸ້ມປຸ້ຍ ຫອຍລາຍບາໂຄດແພັກ: 8850088605459

₭96,000.00
ສິນຄ້າໝົດ

ທ່ານເບີ່ງບໍ່ດົນມານີ້

Clear recently viewed
Language
English
Open drop down