BALAMY CLEANING PRODUCTS

ສິນຄ້າເຮັດຄວາມສະອາດ ບໍລິສັດບາລະມີການຄ້າ

ກັບຄີືນ

“Poly-Brite” Super Broom per piece

“Poly-Brite” Super Broom per piece

₭40,000.00

ຟອຍປັດພື້ນບາໂຄດ: 8850871025624

₭40,000.00
“Poly-Brite” Broom and Dustpan per set
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly-Brite” Broom and Dustpan per set

₭70,000.00

ຟອຍປັດພື້ນ+ກະໂລ້ງຕັກຂີ້ເຫຍື້ອບາໂຄດ: 8850871025617

₭70,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
“Poly Deli Brite” Scourer Sponge 6,5 x 8,3 cm pack of 24 pieces

“Poly Deli Brite” Scourer Sponge 6,5 x 8,3 cm pack of 24 pieces

₭24,000.00

ຟອຍຂັດຖ້ວຍ-ຈານ ແບບມີຟອງນ້ຳ ແບບຫ້ອຍ 6.5x8.5cmບາໂຄດ:  8850871301117

₭24,000.00
ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ລິກສ Size 1kg

ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ລິກສ Size 1kg

₭15,000.00

ນ້ຳຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ ລິກສບາໂຄດຕຸກ: 8934669580059

₭15,000.00
ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກສ໌ (ແບບນໍ້າ) 4kg

ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກສ໌ (ແບບນໍ້າ) 4kg

₭84,000.00

ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກສ໌ (ແບບນໍ້າ) 4kgບາໂຄດຕຸກ: 8934669390528

₭84,000.00
ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ລິກສ໌ ກິ່ນເລມອນ 4 liters bottle

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ລິກສ໌ ກິ່ນເລມອນ 4 liters bottle

₭48,000.00

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ລິກສ໌ ກິ່ນເລມອນບາໂຄດຕຸກ: 8934669800058

₭48,000.00
ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ລິກສ໌ ກິ່ນເລມອນ 1,5kg bottle

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ລິກສ໌ ກິ່ນເລມອນ 1,5kg bottle

₭47,000.00

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ລິກສ໌ ກິ່ນເລມອນບາໂຄດຕຸກ: 8934669800096

₭47,000.00
ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກ ກິ່ນເລມອນສ໌ (ແບບຝຸ່ນ) 3kg bag

ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກ ກິ່ນເລມອນສ໌ (ແບບຝຸ່ນ) 3kg bag

₭43,000.00

ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກ ກິ່ນເລມອນສ໌ (ແບບຝຸ່ນ)ບາໂຄດຖົງ: 8934669320075

₭43,000.00
“Poly Deli Brite” Scourer Sponge 8 x 11 cm pack of 12 pieces

“Poly Deli Brite” Scourer Sponge 8 x 11 cm pack of 12 pieces

₭20,000.00

ຟອຍຂັດຖ້ວຍ-ຈານ ແບບມີຟອງນ້ຳ 8 x 11cmບາໂຄດອັນ: 8850871305221

₭20,000.00
Poly-Brite Natural Latex Household Glove Softy Size M per piece
ສິນຄ້າໝົດ

Poly-Brite Natural Latex Household Glove Softy Size M per piece

₭8,000.00

ຖົງມືທຳຄວາມສະອາດ ສີສົ້ມ ເບີ Mບາໂຄດ: 8850871935206

₭8,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ນ້ຳຢາຖູພື້ນ ລິກສ໌ ແອນຕີແບັດທີເລຍ Size 2 litres bottle

ນ້ຳຢາຖູພື້ນ ລິກສ໌ ແອນຕີແບັດທີເລຍ Size 2 litres bottle

₭31,000.00

ນ້ຳຢາຖູພື້ນ ລິກສ໌ ແອນຕີແບັດທີເລຍບາໂຄດຕຸກ: 8934669559659

₭31,000.00
ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກສ໌ ຊຳເມີ້ (ແບບຝຸ່ນ)  500g bag

ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກສ໌ ຊຳເມີ້ (ແບບຝຸ່ນ) 500g bag

₭9,000.00

ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກສ໌ ຊຳເມີ້ (ແບບຝຸ່ນ) ບາໂຄດຖົງ: 8934669140529

₭9,000.00
ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ລິກ ກິ່ນເລມອນສ໌ (ແບບຝຸ່ນ) 3kg bag
ສິນຄ້າໝົດ
₭27,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ປິບເປີ ກິ່ນຊີຕັດ 900ml

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ປິບເປີ ກິ່ນຊີຕັດ 900ml

₭70,000.00

ນ້ຳຢາລ້າງຈານ ປິບເປີ ກິ່ນຊີຕັດ 900mlBarcode: 8859160501481

₭70,000.00
“Poly-Brite” Window Squeegee per piece

“Poly-Brite” Window Squeegee per piece

₭32,000.00

ໄມ້ເຊັດແວ່ນບາໂຄດອັນ: 8850871025716

₭32,000.00
“Poly-Brite” Refill Cloth for Spin Mop per piece
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly-Brite” Refill Cloth for Spin Mop per piece

₭72,000.00

ຜ້າມ໋ອບ ຖັງປັ່ນ ເຮີລີເຄນ (ແບບເຕີມ)ບາໂຄດອັນ: 8850871026218

₭72,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
“Poly Brite” Super cotton duster mop (White bear) 24’’ 60 cm per piece
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly Brite” Super cotton duster mop (White bear) 24’’ 60 cm per piece

₭109,000.00

ໄມ້ມ໋ອບ ດັນຝຸ່ນ - ລາຍໝີຂາວ 24’’ 60 cmບາໂຄດອັນ:   8850871025563

₭109,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
“Poly-Brite” Spin Mop - Hurricane 3,4kg per piece
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly-Brite” Spin Mop - Hurricane 3,4kg per piece

₭370,000.00

ຖັງປັ່ນ ເຮີລີເຄນບາໂຄດຖັງ: 8850871025211

₭370,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
“Poly-Brite Ultra” Spong Car Wash per piece
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly-Brite Ultra” Spong Car Wash per piece

₭27,000.00

ຟອງນ້ຳລ້າງລົດບາໂຄດ: 8850871482809

₭27,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
“Poly-Brite” Toilet Brush-Green per piece

“Poly-Brite” Toilet Brush-Green per piece

₭21,000.00

ແປງຂັດຊັກໂຄກ ສີຂຽວບາໂຄດອັນ: 8850871524011

₭21,000.00
“Poly Deli - Sponge” Sponge Net (Post Card) 10 x 13 cm pack of 24 pieces

“Poly Deli - Sponge” Sponge Net (Post Card) 10 x 13 cm pack of 24 pieces

₭36,000.00

ຟອງນ້ຳລ້າງຖ້ວຍ-ຈານ ແບບຫ້ອຍ ບາໂຄດແພັກ: 8850871401015

₭36,000.00
“Poly-Brite Ultra” Scourer Spong 7,5 x 10 cm pack of 12 pieces

“Poly-Brite Ultra” Scourer Spong 7,5 x 10 cm pack of 12 pieces

₭45,000.00

ຟອຍຂັດຖ້ວຍ-ຈານ ແບບມີຟອງນ້ຳ ເກດ Aບາໂຄດອັນ: 8850871307003

₭45,000.00
“Poly-Brite” Stainless Steel Scourer 8g pack of 14 pieces

“Poly-Brite” Stainless Steel Scourer 8g pack of 14 pieces

₭25,000.00

ຝອຍທອງ ແບບຫ້ອຍ “Poly-Brite”ບາໂຄດອັນ:   8850871205002

₭25,000.00
“Poly Brite” Super cotton duster mop (White bear) 18’’ 45 cm per piece
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly Brite” Super cotton duster mop (White bear) 18’’ 45 cm per piece

₭85,000.00

ໄມ້ມ໋ອບ ດັນຝຸ່ນ - ລາຍໝີຂາວ ບາໂຄດອັນ:   8850871025549

₭85,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
“Poly-Brite Sponge Ultra” Sponge Net Anti Bacteria pack of 6 pieces
ສິນຄ້າໝົດ

“Poly-Brite Sponge Ultra” Sponge Net Anti Bacteria pack of 6 pieces

₭26,000.00

ຟອງນ້ຳລ້າງຖ້ວຍ-ຈານ ປ້ອງກັນແບັດທີເຣຍ ບາໂຄດ:  8850871408083

₭26,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
Nu-Fresh” Shower Cap-Glimmer Design per piece
ສິນຄ້າໝົດ

Nu-Fresh” Shower Cap-Glimmer Design per piece

₭12,000.00

ໝວກຄຸມຜົມອາບນ້ຳ ລາຍດອກໄມບາໂຄດອັນ: 8850871812101

₭12,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
Poly-Brite Natural Latex Household Glove Softy Size L per piece
ສິນຄ້າໝົດ

Poly-Brite Natural Latex Household Glove Softy Size L per piece

₭18,000.00

ຖົງມືທຳຄວາມສະອາດ ສີສົ້ມບາໂຄດ: 8850871935305

₭18,000.00
ສິນຄ້າໝົດ
ໄມ້ມ໋ອບ ດັນຝຸ່ນ - ລາຍແພນກຣິນ (ແບບເຕີມ)24’’ 60 cm per piece
ສິນຄ້າໝົດ

ໄມ້ມ໋ອບ ດັນຝຸ່ນ - ລາຍແພນກຣິນ (ແບບເຕີມ)24’’ 60 cm per piece

₭65,000.00

ໄມ້ມ໋ອບ ດັນຝຸ່ນ - ລາຍແພນກຣິນ (ແບບເຕີມ)ບາໂຄດອັນ: 8850871026768

₭65,000.00
ສິນຄ້າໝົດ