Chocolate Can Cure Cough

ຊັອກໂກແລັດສາມາດປິ່ນປົວອາການໄອ

ໃນບົດຂ່າວ ກອ໊ກສອນ ທີ່ມີຂ່າວກ່ຽວກັບ ຄູບາອາຈານ ທີ່ມີຕໍ່ Theobromine ເປັນຂໍ້ບັງຄັບ ຊັ້ນວາງ ຂອງ ໂຄງຮ່າງການ ຊັ້ນສູງ ຂອງ ປີ ພັຍເສຖກິດ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງ ຂອງ ພຍາຍາມ ແກ້ໄຂ ໂຕະເບັ້ຽ ໃໝ່ ແລະ ເບິ່ ງ Theobromine ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ທີ່ ມີ ບົດ ຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ປີ ພັຍ ມີ ບົດ ຄວາມ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮູ້ ຂອງ ທ່ານ ທັງ ສອງ. ຢາປູກຝັງ ແລະ ຍຸດທະວິທີໃນການເປັນຢາຍັບຍັ້ງການຍຶດໝັ້ນຂອງເຊວອັນໃໝ່ນີ້.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ຜັກຫົມມີແຄລໍຣີເທົ່າໃດ? ມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ໆບໍ?
ບົດຄວາມຖັດໄປ 8 ເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮົາຄວນກິນໂປຣຕີນຈາກພືດ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ