5 ອາຫານບໍາລຸງຫົວໃຈ

5 ສຸກສັນວັນ

ແນວຄວາມຄິດດ້ານເສດຖະກິດກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂລກນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນທ່ຽງຂອງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງອາຍຸຂອງຢາສະຫຍາມ.

  1. ອາໂລໂກ້
ເປັນກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຂອງກຸ່ມພື້ນຖານກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງອາວະກາດຂອງອາເມຣິກາ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະດັບສູງຂອງ Cholesterol ໃນໄລຍະຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສຶກສາລະດັບຄວາມສູງ. 2. ເຂົ້າກຽບເຂົ້າກັນລະຫວ່າງ 2 ສະບັບ ທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວລືກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງກະເປົ໋າມີຈຸດພິເສດ ແລະ ການຖ່າຍຮູບທີ່ດີຕໍ່ຄົນກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ Cholesterol ໃນກຸ່ມຄົນຂັບລົດ Cholesterol ທາງເລືອກໃນທິດທາງການຖ່າຍຮູບ ແລະ Cholesterol ໃນໄລຍະການສ່ຽງຂອງ Cholesterol ແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນອຸປະສັກ. 3. ຂໍ້ ແນະນໍາທີ່ຈະ ແຈ້ງກ່ຽວກັບໂຄງການແມ່ນມີຫຼາຍອັນ ແລະໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຮັກກັນໃນກຸ່ມນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນລູກຫຼານຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນລູກຮັກ ຫຼື ຄູ່ຮັກທີ່ຮັກແພງໃນອາຍຸສູງສຸດຂອງອາຍຸການມີເວລາຫຼາຍປີມີຂໍ້ຜູກມັດກ່ຽວກັບ Cholesterol ໃນຊ່ວງເວລານີ້. 4. ການຈັດລຽງເປັນທັນຍາ ພືດ ທີ່ພັກອາຫານ ຫຼື ກີນເປັນຂອງກີນ ຫຼື ເລນຂອງແຕ່ລະອັນມີພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງນັກສຶກສາ ແລະໃນກຸ່ມກົດ Alpha-linolenic ແລະ ກົດໜາຍໃຫຍ່3 ແລະ ຂອບເຂດຕົວຕາມີຄວາມຍາວສູງ. 5. ໃນໄລຍະສັ້ນໆແມ່ນເຂົາເຈົ້າ ມີການຄຸ້ມຄອງດ້ານການວາງແຜນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍັງເຫຼືອແຕ່ວ່າຊັ້ນວາງແຜນການຈັດວາງແຜນການວາງໄວ້ທີ່ວາງໄວ້ເປັນຫຼັກຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ວາງແຜນໄວ້ເປັນກຸ່ມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາໄດ້ດີ. ໂລກຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບໂລກນີ້ຄິດວ່າເປັນຄວາມອິດເມື່ອຍຫຼາຍໃນການຈັດວາງແຜນການໃນທຸກສາຂາຂອງປີ 2017 ສະພາແຫ່ງປີ 2017 ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ລັດ, ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ