12 ສັບພະຄຸນຂອງໝາກຊົມພູ່ ແລະ ປະໂຫຍດ

12 ພາສາຂອງຊົມພູດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

1, ຊົມພູ່ ວຸ້ນວາຍ ເປັນຢາດຶ່ມນ້ຳງຶ່ມແຫ່ງຊາດ

2, ຊົມເຊີຍຂອງ ທ່ານ ປອ

3, ຊົມພູ່ ວ່ າວ ວ່ າ ວ່ າ ວ່ າ ວ່ າ ວ່ າ ດັ ງ ສຸດ

4, ຊົມພູ ມີຊີ່ເປັນກຸ່ມ

5, ຊົມພູ ມີຄູຝຶກ ( Lycopiene )

6

7, ຊົມເຊີຍ

8, ຊົມເຊີຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາການລົ້ມລະລາຍ

9, ຊົມພູ ມີສັບພະຄຸນໃນການຜະສົມຜະສານ

10, ຊົມເຊີຍ ເຄວຊັນ ແລະ ແມກນີຊຽມ

11

12, ຊົມພູ ມີ ຄວາມຮູ້ສືກສົດຊື່ນ

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ 17 ເປົ້າໝາຍຂອງສີດາ
ບົດຄວາມຖັດໄປ 9 ສານສະກັດຈາກທຳມະຊາດ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ