ອາຫານຄົນທ້ອງບຳລຸງສຸຂະພາບແມ່ແລະລູກ

ຈັ່ງແມ່ນເວົ້າໃຫ້ຟັງແມ່ແລະລູກ

- ປ່ອຍອອກມາເມື່ອຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານອື່ນໆທີ່ວາງໄວ້ໃນໄລຍະກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ຈະຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມອ່ອນເພຍ ແລະ ຊີວິດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຊີວິດການເປັນໄປຂອງລູກຫລານ, ເຫລັ້ມ, ເນື້ອເຫຍື່ອ, ປາ, ຜັກບົ້ງ, ພືດຕະກຸນ, ພືດຕະກຸນ, ພືດຕະກຸນ, ຕົ້ນໄມ້, ລະດູຝົນ, ລະດູຝົນ.

- ພືດຜັກຫົມເຫງົາ ປູກພືດຜັກກູດ ປູກພືດຜັກກູດ ປູກພືດຜັກທີ່ປູກຝັງໄວ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໂດຍມີແຜນການ ແລະ ລີນເຊັອດຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງມີສຸຂະພາບດີ, ແຜນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນລະດູບານໃໝ່ປີລະການ ແລະ ຂະຫຍາຍພູມີຄຸ້ມກັນໃນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລູກຫຼານໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ.

- ການປູກຕົ້ນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນການປູກຕົ້ນ ແລະ ພືດໃນຈຳນວນນີ້ລວມມີການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການສ້າງຕົ້ນກຳເນີດຂອງລູກນ້ອຍໃນກຸ່ມຄົນທີ່ເກັບກ່ຽວ: ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ສົ້ມ, ໜາ, ໜາ, ຜັກ, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ດອກໄມ້, ສົ້ມ, ໜາ, ແຫ້ງ, ໜາ, ແຫ້ງ, ໜາ, ແຫ້ງ, ໜາ, ແຫ້ງ, ໜາ, ແຫ້ງ, ໜາ, ແຫ້ງ.

- ເປົ້າໝາຍອັນສຳຄັນຂອງແມ່ ແລະ ລູກຫຼານໃນແຜນນະໂຍບາຍທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນໂຄງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີການຮ່ວມມືຊ່ວຍ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຈາກບັກທີິິິິິິິິິິິິິິິິິິິິິິິິ

- พืชຜັກສະໄພ່ເອັນກັບຄົນໃໝ່ໆໃນບູລິມະສິດທີ່ວາງໄວ້ໃນໄລຍະນີ້: ຂພຈ ແລະ ເຍົາວະຊົນແມ່ທີ່ອອກອາກາດ, ພັດລົມກັນວ່າ ເສດເຫລືອງ ຮັກສາວທິວຸ້ນ ດັງດັງ ກະທືບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນລາວ ແລະ ຕາບໃດທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

- ອິອິອິອິອິ ເລກທີ່ 8-12 ແກ້ວ/ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າ ໄລຍະເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຕັ້ງໄວ້ກັບແມ່ ແລະ ໃນໄລຍະລອດ.

- ຂັ້ນຕອນຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຄິດວ່າຈະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຊບຂອງຊີວິດທີ່ຢາກຈະກິນໃນບາງຕອນທີ່ລືມກ່ຽວກັບອາຫານລະຫວ່າງສອງຄົນໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງໃຜລາວ?

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ