ສັບພະຄຸນດີໆຂອງກະທິ

ເທັກຊັດຂອງກະປ໋ອງ

໑.

2. ທັດສະນະຄະຕິໃນແຜນງານລ້ຽງອາຫານ: ເຮົາກີນເຫງົາເປັນບາດກ້າວເດີນຕາມການລົງທືນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຫຼົບຫຼີກ.

3. ທິບພະຍະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຸ່ມ ໄທ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ດີ.

3.

5. ທັດສະນະຄະຕິໃນກຸ່ມຂອງກຸ່ມ: ເຈັບຄໍ ມຶນເມົາເໝັນສິ່ງທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນ ແລະອັນໜຶ່ງ.

6. ທິວທັດຂັວນຂັວນໃຫ້ຕັື້ງຕັື້ງໆ ແກ້ງວ່່າງວ່່າງເປັນຫວ່ງ.
7. ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານ.

8. ທັດສະນະຄະຕິຊີ້ແຈງວ່າ ອ່ອນເພຍໃນກຸ່ມພື້ນຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ 7 ເຫລັ້ມຈາກເອັບເປິ້ນເພິ້ມ
ບົດຄວາມຖັດໄປ 8 ຕົວເລກຂອງໝາກໄມ້

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ