ສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວງອກ

ສັບພະຄຸນຂອງຖົ່ວງອກ

  1. ຖົວງອກເປັນຜັກທີ່ມີສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະສູງ ຊຶ່ງຖືວ່າມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼາຍສຳລັບຮ່າງກາຍ.
  2. ມີສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜີວຊຸ່ມຊື່ນ ຜີວນຸ່ມ ເປັ່ງປັ່ງມີນ້ຳມີນວມ.
  3. ການກີນຖົ່ວງອກເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ.
  4. ວິຕາມີນຊີຈາກຖົ່ວງອກຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໂລກໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ແລະຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຫວັດໄດ້ອີກນຳ.
  5. ຊ່ວຍບຳລຸງປະສານແລະສະໜອງ ຮວມທັງຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ.
  6. ຊ່ວຍບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວ ເນື່ອງຈາກຖົ່ວງອກເປັນຜັກທີ່ມີແຄລຊ້ຽມສູງ.
  7. ມີສ່ວນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝາແໝ້ນຂອງມວນກະດູກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກືອໂລກກະດູກຜ່ອຍໄດ້.
  8. ການກີນຖົ່ວງອກເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍໃນການຊະລໍໄວ ຕ້ານຄວາມແກ່ ຄົງຄວາມອ່ອນເຍົາເນື່ອງຈາກອໍຊິນອນທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄົງຄວາມເປັນໝຸ່ມເປັນສາວໄດ້ດົນຫຼາຍຂື້ນ.

Credit: www.medium.com

 

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields