ພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງ 1-9 ເດືອນ ( 40 ອາທິດ )

ພັດທະນາການຂອງເດັກໃນທ້ອງ 1-9 ເດືອນ ( 40 ອາທິດ )

ການຖືພາໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີໄລຍະເວລາ 9 ເດືອນ ຫຼື ປະມານ 40 ອາທິດ ນັບຈາກມື້ແລກຂອງການມີປະຈຳເດືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໂດຍສະເລ່ຍຄື 40ອາທິດ ຊ່ວງເວລານີ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ແມ່ຖືພາແລະເດັກໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳກັນແລະກັນ ດັ່ງນັ້ນການຮຽນຮູ້ພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປັບຕົວ ແລະລວມທັງການປະຕິບັດຢ່າງຖືກວິທີຂອງແມ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ.

ເດືອນທີ່ 1 ( 4 ອາທິດ ): ຕັ້ງແຕ່ມື້ແລກຂອງການມີປະຈໍາເດືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍປະມານ 2 ອາທິດ ຫຼັງຈາກການປິດສະນິດໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນແລ້ວ ຈະເຄື່ອນຕົວຊ້າໆ ຜ່ານທໍ່ນຳໄຂ່ມາຫາໂພງມົດລູກ ແລະຍຶດເກາະຕິດຝັງຕົວລົງໃນເຍື່ອບຸໂພງມົດລູກ ຊ່ວງນີ້ທາຮົກຈະມີຂະໝາດນ້ອຍເທົ່າກັບເມັດເຂົ້າ ຈະເລີ່ມມີຕຸ່ມນ້ອຍໆຍື່ນອອກມາລັກສະນະຄ້າຍມືແລະຕີນ ມີການສ້າງສາຍສະບືແລະຖົງນ້ຳຄ່ຳຫໍ່ຫຸ້ມສ່ວນເຊວພາຍໃນຈະມີເນື້ອເຍື່ອພິເສດສອງຊັ້ນແລະຈະກາຍເປັນ 3 ລະດັບຊັ້ນຕາມລຳດັບ ໂດຍເຊວຊັ້ນທຳອິດຈະພັດທະນາເປັນສະມອງ ລະບົບປະສາດ ຜີວໝັງ ຕາ ແລະຫູ ສ່ວນຂັ້ນຕໍ່ມາຈະພັດທະນາເປັນປອດ ກະເພາະອາຫານ ແລະຊັ້ນທີ່ສາມຈະກາຍເປັນຫົວໃຈ ຫຼອດເລືອດ ກລ້າມເນື້ອ ແລະກະດູກ.

ເດືດນທີ 2 ( 8 ອາທິດ ): ເປັນເດືອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເພາະເດັກໃນທ້ອງຈະມີພັດທະນາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລະບົບທີ່ສຳຄັນໃນຮ່າງກາຍ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເລີ່ມເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ເຮັດໃຫ້ໄລຍະນີ້ແມ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງຕົວເອງເປັນພິເສດ ເພາະເດັກມີການສ່ຽງຕໍ່ການພິການໄດ້ ໃນເດືອນທີ່ 2 ນີ້ເດັກຈະມີຄວາມຍາວປະມານ 1 ນີ້ວ ຊື່ງຈະມີຂະໝາດນ້ອຍແຕ່ກໍ່ມີແຂນຂາ ແລະແມ່ເອງກໍ່ເລີ່ມມີອາການແພ້ທ້ອງ.

ເດືອນທີ່ 3 ( 12 ອາທິດ ): ຈະເລີ່ມເຫັນອະໄວຍະວະແຕ່ລະສ່ວນຂອງເດັກຊັດເຈນຂື້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ແຂນ ຂາ ມື ຕີນ ດັງ ຕາ ປາກ ໃບໝ້າ ຂະໝາດລຳຕົວຂອງເດັກທີ່ໃຫ່ຍຂື້ນປະມານ 3 ນີ້ວ ມີອະໄວຍະວະຄົບ 32 ແຕ່ຍັງພັດທະນາໄດ້ບໍ່ສົມບູນ ເດັກມີການຕອບສະໝອງກັບສີ່ງພາຍນອກໄດ້ດີຂື້ນແມ່ສາມາດໄດ້ງີນສຽງເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈລູກນ້ອຍໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນແລກ ແມ່ຄວນລະວັງແລະເບິ່ງແຍງລູກເປັນພິເສດເພາະມີອັດຕາການສ່ຽງຕໍ່ການແທ້ງສູງ.

ເດືອນທີ່ 4 ( 16 ອາທິດ ): ເດັກຈະມີຂະໝາດ 6 ນີ້ວ ພັດທະນາການຈະເລີນເຕີບໂຕຄືມະນຸດຫຼາຍຂື້ນ ເລີ່ມສະແດງສີໝ້າໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດເຊັ່ນ: ເຮັດໝ້າຍ່ອນຫຼືເຮັດໝ້າຜາກຍ່ອນ ຕາມລຳຕົວຂອງເດັກຈະມີຂົນອ່ອນໆ ແລະເລີ່ມມີຂົນຂື້ນຕາມຮ່າງກາຍສ່ວນຕ່າງໆ.

ເດືອນທີ່ 5 ( 20 ອາທິດ ): ເດັກມີພັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບເຄິ່ງໝຶ່ງຂອງນ້ຳໜັກແລກເກີດປະມານ 9 ນີ້ວ ເລີ່ມມີການດີ້ນຫຼາຍຂື້ນ ໄວຕໍ່ການສຳພັດ.

ເດືອນທີ່ 6 ( 24 ອາທິດ ): ຮ່າງກາຍຂອງເດັກເລີ່ມເຕີບໂຕຊ້າກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນເຊັ່ນ: ປອດ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ສະມອງພັດທະນາຈົນເລີ່ມຈົດຈຳ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້.

ເດືອນທີ່ 7 ( 28 ອາທິດ ): ເຂົ້າສູ່ໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງການຖືພາທ້ອງໃຫ່ຍຫຼາຍຂື້ນ ແມ່ຈະຮູ້ສືກໄດ້ດີເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂອງເດັກໄລຍະນີ້ເດັກຈະມີນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ ໂດຍປະມານເປືອກຕາຈະເປີດເປັນຄັ້ງທຳອິດເທົ່າກັບວ່າເດັກເລີ່ມມືນຕາແລະເບິ່ງເຫັນໄດ້ແລ້ວ ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈປ່ຽນໄປຕາມສຽງ ແລະແສງໄຟ ຕ່ອມຮັບລົດຂອງເດັກພັດທະນາໄປເລື່ອຍໆ.

ເດືອນທີ່ 8 ( 32 ອາທິດ ): ຮ່າງກາຍຂອງເດັກຈະມີຂະໝາດເທົ່າເດັກທີ່ມີກຳນົດເກີດ ນ້ຳໜັກໂດຍສະເລ່ຍເພີ່ມຂື້ນ 2-3 ກິໂລ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລະບົບກລ້າມເນື້ອຫຼາຍຂື້ນ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ປະສານງານກັນໄດ້ດີຂື້ນ ຫຼື ອາດຢູ່ໃນທ່າກັບຫົວພ້ອມທີ່ຈະເກີດ ມີການເໝັງຕິງນ້ອຍລົງເພາະພື້ນທີ່ໃນທ້ອງເເມ່ນ້ອຍເກີນໄປເນື່ອງຈາກຕົວຂອງເດັກໃຫ່ຍຂື້ນ.

ເດືອນທີ 9 ( 36 ອາທິດ ): ເດັກຈະສະລັດຂົນອ່ອນຕາມຮ່າງກາຍອອກເກືອບໝົດເຫຼືອແຕ່ບໍລິເວນ ບ່າໄຫຼ່ ແຂນ ຂາ ແລະຮອຍຂົນຕາມລຳຕົວ ຜີວໝັງນຸ່ມ ແລະຮຽບ ຍັງຄົງມີໄຂສີຂາວເຄືອບຢູ່ບາງບໍລິເວນຫຼັງເພື່ອຫຼໍ່ລື່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດໄດ້ງ່າຍ ເລັບມືຈະຍາວ ປາຍເລັບອາດຈະຂູດບໍລິເວນໃນໝ້າ ຄ່ອມໝວກໄຕຈະສ້າງຮໍໂມນເລັ່ງຄວາມສົມຂອງປອດ ເພື່ອຕຽມການຫາຍໃຈຄັ້ງທຳອິດຂອງຊີວິດຫຼັງເກີດ.

Credit: www.Sites.google.com

 

 

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields