ພະລັງງານໃນເນື້ອສັດ

ພະລັງງານໃນເນື້ອເພງ

ອາຫານ ໜ່ວຍ ແຄລໍຣີ່ (KCAL)
ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ເຍີ​ໄກ່ 100g 219
ນ້ອງໄກ່ 100g 214
ໝາງໄກ່ງວງ 100g 453
ເນື້ອເພງ 100g 199
ເນື້ອເພງ 100g 135
ເນື້ອເພງ 100g 412
ເນື້ອຜ້າສາມຊັ້ນ 100g 384
ຍັງອີກ 100g 198
ສັນ​ລະ​ເສີນ 100g ໑໔໓
ເຮັດຫຍັງ 100g ໑໑໗
ສິນເຊື່ອ: www.lovefitt.com
ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ