ພະລັງງານຂອງໝາກໄມ້

ພະລັງງານຂອງຂັ້ນຕອນ

ອາຫານ ໜ່ວຍ ແຄລໍຣີ່ (KCAL)
ແກ່ນຮູບໄຂ່ 100g 147
ຜົນຜະລິດລາຄາບໍ່ແພງ 100g ໑໓໒
ຜົນຜະລິດປີ 100g 148
ໝາກເງະ 100g 67
ຕົ້ນໄມ້ 100g 69
100g 25
ລາຍງານຂ່າວ 100g ໑໖໓
ປູກຕົ້ນກ້ານຍາວ 100g 187
ໝາກຂາມປ້າ 100g 70
ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 100g 333
ໝາກເຟືອງ 100g 37
ໝາກໄມ້ 100g 48
ປູກຕົ້ນອ່ອນໆ ສະເຫວີຍດີບ 100g 82
ໝາກຫຸ່ງສຸກ 100g 13
ໝາກໄມ້ 100g 44
ຫມາກໄມ້ທີ່ໃຍ 100g ໑໑໑
ຕົ້ນໄມ້ກຸດ 100g 82
ການປູກພືດ 100g 50
ຜັກຫອມປ້ອມ 100g 93
ໝາກລິ້ນຈີ່່ 100g 57
ສິນເຊື່ອ: www,lovefitt.com
ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ