ປະໂຫຍດຂອງຜັກຊີລາວ

ປະໂຫຍດຂອງຜັກຊີລາວ

ຜັກຊີລາວເປັນພືດທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານ ໂດຍຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນຢາໃນອີຍິບ ເປັນພືດມີໃບນ້ອຍໆ ຮຽງຊ້ອນທັບກັນໄປມາ ແລະມີລົດຊາດຄ້າຍກັບໃບພາສຮີ່ ມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍທີ່ນິຍົມນຳໄປໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານ ນອກຈາກນີ້ໃບຍັງນິຍົມກີນແບບສົດໆເປັນຜັກກັບຫຼືນຳໄປປຸງອາຫານອີກດ້ວຍ ໂດຍຜັກຊີຂາວ 100 ກລາມມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານດັ່ງນີ້:

 • ພະລັງງານ 43 ກິໂລແຄລຮໍຮີ່
 • ຄາກໂບໄຮເດສ 7 ກລາມ
 • ໂປຮຕີນ 3.46 ຫລາມ
 • ໄຂມັນ 1.12 ກລາມ
 • ໄຟເບີ 2.10 ກລາມ
 • ໂຟເລສ 150 ໄມໂຄກລາມ
 • ໄນອະຊີນ 1.570 ມິລີລິດກລາມ
 • ວິຕາມີນເອ 7.718 IU ຢູນິດ
 • ວິຕາມີນຊີ 85 ມິລີລິດກລາມ
 • ໂຊດຽມ 61 ມິລີລິດກລາມ
 • ໂພແທັກຊຽມ 738 mg ມິລີລິດກລາມ
 • ແຄລຊ້ຽມ Calcium 208 ມິລີລິດກລາມ
 • ທອງແດງ 0.146 ມິລີລິດກລາມ
 • ທາດເຫຼັກ 6.59 ມິລີລິດກລາມ
 • ແມັກນີຊ້ຽມ 55 ມິລີລິດກລມ
 • ຟອສຟໍຮັສ 66 ມິລີລິດກລາມ
 • ແມງການີສ 1.264 ມິລີລິດກລາມ
 • ສັງກະສີ 0.91 ມິລີລິກກລາມ

ປະໂຫຍດຫຼາຍປານນີ້ໃຜຊິປະຕິເສດໄດ້ອີກ ຂອງດີຢູ່ໄກ້ຕົວແບບນີ້ກໍ່ຫ້າມພາດແຕ່ຖ້າບໍ່ສະດວກກີນແບບສົດໆ ຫຼືປຸງໃນອາຫານກໍ່ລອງຫາແບບທີ່ເປັນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ຫຼືສານສະກັດໃນຮູບແບບອາຫານເສີມໄດ້ ເລຮີ່ມໄດ້ບຳລຸງສຸຂະພາບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ບອກເລີຍວ່າບໍ່ມີຄຳວ່າສາຍ.

Credit: www.health.kapook.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* Required fields