ປະໂຫຍດຂອງກະລ່ຳປີມ່ວງ

ເງິນຂອງກະເປົ໋າເປ້

ແຜນການຂອງລັລບານປີມ ເເມ່ນຕໍ່ວ່າ ໝ້າໝາຍເຖິງນີ້:

  • ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຂອງຂໍ້ເທັດຈີງຂອງຂໍ້ເທັດຈິງມີແຄລັລເຣີ່ມມີຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບອາຍຸສູງສຸດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງປີນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງປະຊາກອນ.
  • ເຫຍື່ອໂລກອັນໄຊເອັນກະລັລປີມ ມີຂໍ້ມູນໃນເຄືອຄ່າຍ ໄຊຍານີ ແລະວິຕາມີນເຄ ທີ່ເຫລັ້ມນີ້ ຄຸກ ໄພ້ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ການເສື່ອມເສີຍ ຂອງ ໂລກອັນໄຊເມີ.
  • ເທດສະການຂ່າວໃນກະລັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັັ.ู
  • ນະໂຍບາຍ 3 ຊັ້ນ ຊ່ອຍແນ່ວ່າ กะລັຖບານປີມີ ກູນໂຄສະນາຊິໂນສ ແລະ ຂໍ້ມູນຫລັກສູດຄວາມຮູ້ຫລາຍຢ່າງ: ແອນໄຊຍານີນ ແລະອີຄອມເມີຣ໌ ໂຄສະວິກ ຊີ້ບອກເລົ່າເຫລຶອ ແລະ ພະຍາດຫລອດຊີວິດ.
  • ປ່ອຍວາງໃນກະເປົ໋າເປ້ ເພາະມີເອສ-ເມທີວເວີ້ໂອເນນ ຫຼື ວິຕາມີໃນສິ່ງທີ່ມີຮອຍແປ້ວກະເປົ໋າໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງຊີວິດທີ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນທຸກເວລາ.
  • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານແມ່ນເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ໃນໄລຍະສັ້ນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການເກັບເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສູງທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງການພັດທະນາລວມເຖິງການເກັບກູ້ໃນກຸ່ມ.
  • ແນະນຳ ແລະ ແນະນຳ ເຄລຊຽມ ແລະ ຟໍລັອດ ແນະນຳໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຢຸດຕິການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງໄວທອງ.

ສິນເຊື່ອ: www. honestdocs.com

ບົດຄວາມກອ່ນໜ້ານີ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເປັນໝູ່ຄູ່

Leave a comment

ຄຳຄິດເຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນູຍາດກອ່ນທີ່ຈະປາກົດ

* ສາ​ຂາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ