7 ອາຫານບໍາລຸງໄທຮອຍ

7 ອາຫານບໍາລຸງໄທຮອຍ

ໂລກໄທຮອຍ ເປັນໝຶ່ງໃນເຫດຂອງອາການອ່ອນເພີຍເຮື້ອຮັງຖ້າໃຜມີອາການເເບບນີ້ເປັນປະຈຳ ລອງຫາອາຫານຕໍ່ໄປນີ້ມາລອງກີນເພື່ອຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະ ຮັກສາຕ່ອມໄທຮອຍໃຫ້ແຂງແຮງ.

  1. ໄອໂອດີນ: ເປັນສານອາຫານທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທຮອຍ ເພາະຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອມໄທຮອຍຜະລິດຮໍໂມນຕ່າງໆ ໂດຍອາຫານທີ່ມີໄອໂອດີນກໍ່ໄດ້ແກ່ ອາຫານທະເລຈຳພວກ ກຸ້ງ ປາ ຫອຍກາບ ຫອຍນາງລົມ ໄຂ່ ກະທຽມ ເຫັດ ແລະເມັດງາ.
  2. ທາດຊີຮີນ້ຽມ: ເປັນສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທຮອຍທີ່ສໍາຄັນອີກຊະນິດ 1 ໂດຍສານຊະນິດນີ້ຈະເຂົ້າໄປປ້ອງກັນຕ່ອມໄທຮອຍຈາກຄວາມຄຽດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍສ້າງໂປຕີນໃຊ້ໃການຄວບຄຸມການສັງເຄາະຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍອາຫານທີ່ມີຊີຮີນ້ຽມໄດ້ແກ່ ປາທູນ່າ ເຫັດ ເນື້ອງົວ ແກ່ນຕາເວັນ ເຄື່ອໃນສັດ ແລະຖົ່ວເຫຼືອງ.

  3. ສັງກະສີ: ເປັນແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງກັບລະດັບຮໍໂມນໄທຮອຍ ເພະາໂລໄທຮອຍທັງ 2 ຊະນິດ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດໄຮໂປໄທຮອຍ ຫຼື ໄຮເປີໄທຮອຍ ຕ່າງກໍ່ມີສາເຫດຈາກການຂາດທາດອາຫານທັງນັ້ນ ອາຫານທີ່ມີສັງກະສີໄດ້ແກ່ ເນື້ອງົວ ຫອຍນາງລົມ ປາຊາຕີນ ຖົ່ວເຫຼືອງ ແກ່ນຕາເວັນ ເມັດເອົາມອນ ຂິງ ທັນຍາພືດຕ່າງໆ ແລະນ້ຳເຊື່ອມເມເປີນ.
  4. ທອງແດງ: ການຂາດທາດທອງແດງສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກໄທຮອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບພາວະຂາດຮໍໂມນໄທຮອຍ ຫຼືຜູ້ທີ່ເປັນໄທຮອຍເປັນຜິດ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດຜະລິດຮໍໂມນໄທຮອຍເພື່ອໃຊ້ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່້່້ ດັ່ງນັ້ນທາງທີ່ດີກໍ່ຄືການກີນອາຫານເຊັ່ນ: ເນື້ອປູ ຫອຍນາງລົມ ກຸ້ງລ໋ອບເຕີ ຖົ່ວເປືອກແຂງ ເນື້ອງົວ ແກ່ນຕາເວັນ ເຫັດຊິທາເກະ ເຂົ້າບາເລ້ ໝາກເລັ່ນ ແລະ ຄາກຊ໋ອດໂກເເລັດ.
  5. ທາດເຫຼັກ: ການຂາດທາດເຫຼັກກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທຮອຍລົດລົງ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງເປັນທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກຢ່າງດຽວພໍ ອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກສູງໄດ້ແກ່ ເຄື່ອງໃນສັດ ຫອຍນາງລົມ ຫອຍກາບ ຜັກໂຫມ ຖົ່ວເລນທີນ ຖົ່ວເຫຼືອງ ຖົ່ວຂາວ ແລິແກ່ນໝາກອຶ.
  6. ວິຕາມີນບີ: ວິຕາມີນບີ 2,3,6 ເປັນວິຕາມີນຊະນິດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະກັບລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທຮອຍ ວິຕາມີນທັງ 3 ຊະນິດນີ້ມີໝ້າທີ່ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດຮໍໂມນ T4 ຊື່ງເປັນ 1 ໃນຮໍໂມນໄທຮອຍໃນຮ່າງກາຍ ຊື່ງວິຕາມີນຈຳພວກນີ້ຈະຢູ່ໃນອາຫານຢ່າງເຊັ່ນ : ໄຂ່ແດງ ເຄື່ອງໃນສັດ ທັນຍາພືດຕ່າງໆ ປາ ຖົ່ວລັນເຕົາ ນົມ ເຫັດ ແລະເມັດເອົາມອນ.
  7. ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ: ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງາຍຢ່າງວິຕາມີນເອ ວິຕາມີນຊີນ ແລະວິຕາມີນອີ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຕອມໄທຮອຍຕໍ່ສູ້ກັບພາວະການຖືກທຳຮ້າຍດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ແລະປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບກ່ອນໄວຂອງຕ່ອມໄທຮອຍ ຊື່ງອາຫານທີ່ມີສູງກໍ່ໄດ້ແກ່ ອາງຸ່ນ ໝາກໄມ້ຕະກູນເບີຮີ່ ຖົ່ວເປືອກກາບແຂງ ທັນຍາພືດຕ່າງໆ ແລະຊາຂຽວ.

 

       Credit: www.health.kapook.com                                                                          

 Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields