LBC RETAIL Dark Beer

LBC RETAIL Dark Beer

<<< BACK

ເບຍລາວດາກ ໂດດເດັ່ນທີ່ຄວາມໜັກແໜ້ນຂອງລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດທີ່ພິຖີພິຖັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນຫອມຂອງຄາຣາເມວເຂັ້ມຂຸ້ນປະສົມປະສານກັນຢ່າງລົງໂຕ. ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບອາຫານປະເພດຊີ້ນລົດຈັດຈ້ານ ແລະ ປະເພດສະເຕັກ
This strong bodied Dark Lager has a richer taste and aroma. It perfectly combines roasted malt grains with powerful of caramel and roasted nutty notes to deliver a smooth yet intense flavour. Go well with spicy meats and steak
Beerlao Dark 330ml can per box of 24 cans

Beerlao Dark 330ml can per box of 24 cans

₭340,000.00

Beer lao Dark 330ml can per box of 24 cans This strong bodied Dark Lager has a richer taste and aroma. It perfectly combines roasted malt grains wi...

View full details
₭340,000.00
Beerlao Dark Beer 330ml Pack 6

Beerlao Dark Beer 330ml Pack 6

₭105,000.00

Beerlao Dark Beer 330ml Pack 6 This strong bodied Dark Lager has a richer taste and aroma. It perfectly combines roasted malt grains with powerful ...

View full details
₭105,000.00
Beerlao Dark Beer 330ml

Beerlao Dark Beer 330ml

₭18,000.00

Beerlao Dark Beer 330ml This strong bodied Dark Lager has a richer taste and aroma. It perfectly combines roasted malt grains with powerful of cara...

View full details
₭18,000.00
Beerlao Dark 330ml bottle per box of 24 bottles

Beerlao Dark 330ml bottle per box of 24 bottles

₭370,000.00

Beerlao Dark 330ml bottle per box of 24 bottles This strong bodied Dark Lager has a richer taste and aroma. It perfectly combines roasted malt grai...

View full details
₭370,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed