BALAMY SEAWEEDS

BALAMY SEAWEEDS

BOX OF 65 bags Garimi Natural Seaweed 100% 50g

BOX OF 65 bags Garimi Natural Seaweed 100% 50g

Balamy Trading

₭955,000.00

ສາຫຼ່າຍທະເລແຫ້ງ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390383

₭955,000.00
BOX OF 30 bags Garimi Natural Olive Oil Laver 70g

BOX OF 30 bags Garimi Natural Olive Oil Laver 70g

Balamy Trading

₭85,000.00

ສາຫຼ່າຍປຸງລົດນ້ຳມັນໝາກກອກ ກາລິມບາໂຄດ: 8809386390321

₭85,000.00
BOX OF 24 packs Garimi Natural Olive Oil Laver 4,5g pack of 3 pieces

BOX OF 24 packs Garimi Natural Olive Oil Laver 4,5g pack of 3 pieces

Balamy Trading

₭275,000.00

ສາຫຼ່າຍແຜ່ນ ແພັກ 3 ກາລິມບາໂຄດແພັກ: 8809386390376

₭275,000.00
BOX OF 100 bags Garimi Sushinori 23g bag of 10 pieces

BOX OF 100 bags Garimi Sushinori 23g bag of 10 pieces

Balamy Trading

₭145,000.00

ສາຫຼ່າຍແຜ່ນເຮັດຊູຊິ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390222

₭145,000.00
BOX OF 100 bags Garimi Sushinori 115g bag of 50 pieces

BOX OF 100 bags Garimi Sushinori 115g bag of 50 pieces

Balamy Trading

₭415,000.00

ສາຫຼ່າຍແຜ່ນເຮັດຊູຊິ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390284

₭415,000.00
BOF OF 35 Garimi Natural Seaweed 100% 100g

BOF OF 35 Garimi Natural Seaweed 100% 100g

Balamy Trading

₭103,000.00

ສາຫຼ່າຍທະເລແຫ້ງ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390260

₭103,000.00
Garimi Sushinori 23g bag of 10 pieces

Garimi Sushinori 23g bag of 10 pieces

Balamy Trading

₭18,000.00

ສາຫຼ່າຍແຜ່ນເຮັດຊູຊິ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390222

₭18,000.00
Garimi Sushinori 115g bag of 50 pieces
Sold out

Garimi Sushinori 115g bag of 50 pieces

Balamy Trading

₭84,000.00

ສາຫຼ່າຍແຜ່ນເຮັດຊູຊິ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390284

₭84,000.00
Sold out
Garimi Natural Seaweed 100% 50g

Garimi Natural Seaweed 100% 50g

Balamy Trading

₭18,000.00

ສາຫຼ່າຍທະເລແຫ້ງ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390383

₭18,000.00
Garimi Natural Seaweed 100% 100g

Garimi Natural Seaweed 100% 100g

Balamy Trading

₭36,000.00

ສາຫຼ່າຍທະເລແຫ້ງ ກາລິມິບາໂຄດ: 8809386390260

₭36,000.00
Garimi Natural Olive Oil Laver 70g

Garimi Natural Olive Oil Laver 70g

Balamy Trading

₭35,000.00

ສາຫຼ່າຍປຸງລົດນ້ຳມັນໝາກກອກ ກາລິມີບາໂຄດ: 8809386390321

₭35,000.00
Garimi Natural Olive Oil Laver 4,5g pack of 3 pieces

Garimi Natural Olive Oil Laver 4,5g pack of 3 pieces

Balamy Trading

₭15,000.00

ສາຫຼ່າຍແຜ່ນ ແພັກ 3 ກາລິມີບາໂຄດອັນ: 8809386390307

₭15,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed