LBC RETAIL Beerlao IPA

LBC RETAIL Beerlao IPA

<<< BACK

ໄອພີເອ ເປັນປະເພດຄຣາບເບຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສຸງສຸດໃນໂລກ ເບຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄອພີເອນີ້ແມ່ນມີຄວາມຂົມທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ລົງໂຕກັບຄວາມສົ້ມພ້ອມກິ່ນຫອມຂອງໝາກໄມ້ເຂດຮ້ອນທີ່ໃຫ້ລົດຊາດແລະຄວາມສົດຊື່ນຍາວນານພາຍຫລັງດື່ມ.

ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບອາຫານລົດຈັດ, ເບີເກີ້ ແລະ ບາບີຄິວ

IPA is the most popular style of craft beer in the world. This IPA style beer perfectly balances the pronounced bitterness with underlying citrus and tropical notes for a refreshing and lingering aftertaste.

Pair well with spicier food, burger and barbeque

Beerlao IPA carton 330ml bottle per box of 24 bottles

Beerlao IPA carton 330ml bottle per box of 24 bottles

₭390,000.00

Beerlao IPA carton 330ml bottle per box of 24 bottles IPA is the most popular style of craft beer in the world. This IPA style beer perfectly balan...

View full details
₭390,000.00
Beerlao IPA carton 330ml bottle per Pack of 6 bottles

Beerlao IPA carton 330ml bottle per Pack of 6 bottles

₭95,000.00

Beerlao IPA carton 330ml bottle per Pack of 6 bottles IPA is the most popular style of craft beer in the world. This IPA style beer perfectly balan...

View full details
₭95,000.00

You recently viewed

Clear recently viewed