News

RSS
Why Should We Care for Our Environment?

Why Should We Care for Our Environment?

Have you been searching for means on how you can help the environment? Or do you belong to those few individuals who doesn’t even care what happens to their surroundings? It’s a sad reality that more and more people are...

Read now
Exactly what happens if we run out of water?

Exactly what happens if we run out of water?

Our global water supply is becoming more of an issue every day. Even in developed nations, where a plentiful supply of water is sometimes taken for granted, the value of water is in­creasing among the people and their governments. HowStuffWorks has already...

Read now
ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

ຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະວິທີປ້ອງກັນ

     *ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າມີຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ແລ້ວການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າສົ່ງຜົນເສຍຫຍັງແນ່ເຮົາມາເບີ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ. - ເກີດສະພາວະໂລກຮ້ອນ. - ຊະລ້າງພະລັງງານຂອງໝ້າດິນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຊາວນາ ແລະກະເສດທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງປະເທດ. - ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ຕົ້ນເຫດກໍ່ເກີດຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວກໍ່ບໍ່ມີການປູກປ່າທົດແທນເພື່ອປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ເພາະປ່າທີ່ຖືກທຳລາຍນັ້ນຢູ່ເທິງເສັ້ນທາງນ້ຳ. - ຄຸນນະພາບຂອງດິນເສຍຫາຍລົງເລື່ອຍໆ ເພາະເມື່ອເກີດນ້ຳຫຼາກກໍ່ຈະພັດເອົາດິນ ຕົມໄຫຼລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເປັນຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ. - ປັນຫາຄວາມແຫຼ້ງເພາະປູກບໍ່ໄດ້ ສະພາບດິນເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ. - ລະບົບນິເວດຂອງປ່າ ສັດປ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນອກຈາກສັດປ່າເເລ້ວ ຍັງລວມເຖິງຂອງປ່າ ພືດ ສະໝູນໄພ ຫຼາຍໆຊະນິດມີໂອກາດສູນພັນໄດ້.    (ທີ່ແຈ້ງມານີ້ຄືຂໍ້ເສຍທີ່ພົບເຫັນເບື້ອງຕົ້ນ)       * ໃນການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເພື່ອສະແຫຼວງຫາພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງທຳມາຊາດນັ້ນ ຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນືງເຖິງຄວາມຈິງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນັ້ນຄື ຂີດຈຳກັດຂອງຊັບພະຍາກອນສົມດຸນ...

Read now
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກພຸກ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກພຸກ

         ຖ້າກີນໝາກພຸກ 100ກລາມ ຈະໄດ້ຮັບວິຕາມີນ 61ກລາມ ສ່ວນ%ທີ່ເຫຼືອຄືສານປະກອບກຸ່ມ Phenol,flavonoids,potassium,phosphorus and magnesium ເປັນຕົ້ນຊື່ງສານເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຫຼາກຫຼາຍເຮົາມາເບີ່ງພ້ອມກັນເລີຍ. 1.ໝາກພຸກມີໃຍອາຫານສູງ ຈື່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການທ້ອງຜູກໄດ້ດີຫຼາຍ ຖ້າເຮົາຄືວ່າທີ່ແມ່ກິນໝາກພຸກຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍຂື້ນແນ່ນອນ. 2.ໝາກພຸກມີສ່ວນຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຂອງໂລມະເຮັງ. 3.ໝາກພຸກມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຊະນິດອື່ນໆ ຢ່າງ lycopene ຊື່ງພົບໃນໝາກພຸກໃຈແດງໃຜບໍ່ຍາກແກ່ໄວຕ້ອງກິນ. 4.ໝາກພຸກຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ແລະເໝາະສຸດໆສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ເບື່ອອາຫານ. 5.ໝາກພຸກມີວິຕາມີນສູງຈື່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະຮັກສາໂລກເລືອດອອກຕາມຊອກເເຂ້ວ. 6.ສາຍເເຂງຄວນຮູ້ໄວ້ຖ້າບໍ່ຍາກແຮ໋ງຂ້າມມື້ ເພາະໝາກເປັນໝາກໄມ້ທີ່ກິນແລ້ວສົດຊື່ນ ແລະຍັງຊ່ວຍແກ້ອາການເມົາຄ້າງໄດ້ອີກ. 7.ໝາກພຸກຊ່ວຍເເກ້ໄອເສບຫະ ພຽງແຕ່ນຳໝາກພຸກແກະເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆແຊ່ກັບນ້ຳເຫຼົ້າໝື່ງຄືນ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ເລະແລ້ວຜະສົມກັບນ້ຳເຜີ້ງ ນຳມາກວນຈົນເຂົ້າກັນແລ້ວຈິບກິນຕະຫຼອດ. 8.ໝາກພຸກຊ່ວຍຂັບລົມໃນລຳໃສ້ ແລະກະເພາະອາຫານ. ສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ:https://www.shopping-d.com/

Read now
Difference between mineral water & purified water

Difference between mineral water & purified water

For those wondering about the difference between purified, distilled, and mineral water, you’re not alone! Caring about your health is a trend that’s never going out of style, and it’s easy to see why. The body is around 60% water, and the...

Read now
7ເຄື່ອງປຸງທີ່ສາມາດນຳມາເຮັດອາຫານຄຮີນໄດ້

7ເຄື່ອງປຸງທີ່ສາມາດນຳມາເຮັດອາຫານຄຮີນໄດ້

 ອາຫານຄຮີນທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈຄືອາຫານຄຮີນຕ້ອງມີແຕ່ຜັກໝາກໄມ້ ງົດຂອງທອດ ບໍ່ມີເຄື່ອງປຸງ ກີນແຕ່ຂອງໝື້ງບໍ່ມີນ້ຳມັນ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າອາຫານຄຮີນນັ້ນສາມາດປຸງລົດໄດ້ໝ້ອຍໝື່ງ ໃຫ້ມີລົດຊາດແຊບຂື້ນຫຼາຍສະໄໝນີ້ອາຫານຄຮີນມີສີສັນຫຼາຍດັດແປງໃຫ້ຄ້າຍກັບເມນູປົກກະຕິຫຼືເມນູແຊບໆ ທີ່ເຮົາມັກແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ ປຸງໝ້ອຍໆ ແລະເລືອກເຄື່ອງປຸງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຸ່ນບໍ່ພັງ ແຖມລົດຊາດຖືກປາກ. 1,ນ້ຳມັນຄາໂນລາ. 2,ນ້ຳມັນໝາກກອກ.3,ນ້ຳມັນລຳເຂົ້າ. 4,ພິກໄທ. 5,ເກືອ. 6,ສານໃຫ້ຄວາມແທນນ້ຳຕານ. 7,ຊ໋ອສປຸງລົດໂຊດຽມຕ່ຳ ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: www.shopping-d.com  

Read now
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຫັດເຂັມທອງ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຫັດເຂັມທອງ

ມື້ນີ້ຈະພາໄປຮູ້ຈັກເຫັດເຂົມທອງ ເປັນເຫັດດອກນ້ອຍໆ ທີ່ເຕີບໃຫ່ຍໃນສະພາບອາກາດໝາວເຍັນ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ແລະລົດຊາດດີ. - ກີນແລ້ວຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກ ເພາະມີໄຟເບີສູງ ແຄລຮໍຮີ່ຕ່ຳ ກີນແລ້ວອື່ມໄວ ແລະຍັງຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດບໍ່ໃຫ້ຍາກໄວ. - ຕ້ານມະເຮັງເສີມສ້າງຄຸ້ມກັນໃຫ້ແຂງແຮງ. - ສະລາຍໄຊມັນໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊືມອາຫານໄປໃຊ້ໄດ້ດີຂື້ນ. - ຊ່ວຍບຳລູງສະໝອງເພາະເປັນພືດທີ່ມີກົດອາມິໂນສູງ ຊື່ງຊ່ວຍເສີມສ້າງການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໃນສ່ວນຂອງຄວາມຈຳ. - ກາກໃຍໃນເຫັດເຂັມທອງຊ່ວຍລົດລະດັບຄໍເລສເຕີຮໍໃນເລືອດໄດ້ ປ້ອງກັນພາວະໄຂມັນໃນເລືອດສູງ. - ກີນເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍຮັກສາໂລກຕັບ ກະເພາະອາຫານ ແລະລຳໄສ້ອັກເສບເຮື້ອຮັງ. - ເຫັດເຂັມທອງ 100ກລາມ ໃຫ້ພະລັງງານ 37ກິໂລແຄລຮໍຮີ່ ໄຂມັນ 0,29ກລາມ ໄຟເບີ 2,7ກລາມ. ສັ່ງຊື້ສີນຄ້າໄດ້ທີ່:www.Shopping-d.com

Read now