News RSS

ການເລືອກອາຫານໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸໄວ 1-3 ປີ ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເລືອກຢ່າງລະວັງລູກໂຕນ້ອຍໆ ແຕ່ພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ເດັກຕ້ອງການນັ້ນບໍໝ້ອຍເລີຍ ເດັກນ້ອຍໄວ 1-3 ປີ ຈໍຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໃຫ່ຍ ຖ້ານັບຕາມສັດສ່ວນຂອງນ້ຳໜັກຕ້ອງໃຊ້ໃນການສ້າງກະດູກ, ກລ້າມເນື້ອ, ແຂ້ວ ແລະ ອະໂວຍະວະອື່ນໆ ທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຮອງຮັບປະລິມານຂອງເລຶອດທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະຍັງໃຊ້ເປັນພະລັງງານຂັບຍ້າຍຮ່າງກາຍນ້ອຍໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຫຍຸດຂອງເດັກນ້ອຍອີກນຳ ພໍ່ແລະແມ່ຄວນໃສ່ໃຈໃຫ້ລູນ້ອຍໄດ້ຮັບທັງພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ຄົບທັຝ 5 ໝູ່ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ເພາະຈຳເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເພື່ອຮັກສາສົມດູນສະພາບຮ່າງກາຍ ຍັງຕ້ອງມີສຳຮອງໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຊ້ເມື່ອເດັກນ້ອຍມີກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ໃນຍາມເຈັບປ່ວຍນຳ. ສານອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທີ່ເດັກນ້ອຍ 1 -3 ປີ ຄວນໃຫ້ພະລັງງານມື້ລະ 1000 ກິໂລແຄລຮໍລີ່ ເຊິ່ງອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຈະໄດ້ຈາກໝວດ ເຂົ້າ,ແປ້ງ,ທັນຍາພືດຕ່າງໆ ນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນ ຈາກພືດແລະສັດເຮົາມີຫຼັກການດີໆ ມາແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແລະແມ່ເລືອກຊະນິດຂອງອາຫານກຸ່ມຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ເຂົ້າ-ແປ້ງ: ອາຫານເດັກນ້ອຍ 1 ປີທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ຄວນໃຫ້ລູກນ້ອຍກິນເຂົ້າເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າກ່ອງຫຼືເຂົ້າດຳເພາະວ່າເປັນອາຫານທີ່ມີສີໝ້ອຍ ຈະມີໂປຕີນ,ແຮ່ທາດ,ວິຕາມີນ ແລະ ໃຍອາຫານໃນປະລິມານຫຼາຍກວ່າ ສະລັບກັບອາຫານປະເພດເສັ້ນມີ່,ເຜືອກ,ມັນ ຄວນກີນອາຫານ ກຸ່ມເຂົ້າ-ແປ້ງມື້ລະ 3 ທັບພີ. ເນື້ອສັດ: ລູກນ້ອຍ 1-3 ປີ ຄວນກີນໄຂ່,ນົມ,ເນື້ອສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປາ,ໝູ,ໄກ່ ຫຼື ອາດເປັນຖົ່ວຕົ້ມເປື່ອຍຕ່າງໆ ຫຼື ເຕົ້າຫຼ້ ທີ່ໃຊ້ທົດແທນເນື້ອສັດໃນບາງມື້ ອາຫານກຸ່ມນີ່ໃຫ້ໂປຕີນ ຊຶ່ງຊ່ວຍການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ສ້າງກລ້າມເນື້ອຕ່າງໆ ເດັກນ້ອຍໄວນີ້ຕ້ອງການໂປຕີນມື້ລະ 1,4 ກລາມ ຕໍ່ນ້ຳໜັກໂຕ 1 ກິໂລ/ມື້ ເດັກຄວນໄດ້ຮັບໄຂ່ມື້ລະ 1 ໝ່ວຍ ແລະໄດ້ດື່ມນົມທຸກມື້ ພໍ່ແລະແມ່ສາມາດໃຫ້ອາຫານທີ່ເສີມທາດເຫຼັກໂດຍປຸງອາຫານຈາກເນື້ອສັດ,ຕັບ,ເລຶອດ,ໄຂ່ແດງ ໂດຍຈັດໃຫ້ອາທິດລະ 2-3 ເທື່ອເພື່ອປ້ອງກັນໂລກໂລຫິດຈາງ. ໄຂມັນ: ນອກຈາກຈະໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍການດູດຊືມວິຕາມີນບາງຕົວເຊັ່ນ: ວິຕາມີນເອ ດີ ອີ...

Read more

ແມ່ຜູ້ໃດທີ່ຮູ້ຕົວວ່າຢູ່ໃນຊ່ວງໃກ້ເກີດຕ້ອງຕຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ຕຽມຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນແລກເກີດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ພ້ອມ ເພື່ອວັນເກີດຈະໄດ້ມີໃຊ້ທັນທີບໍ່ຕ້ອງໄປຫາລະຫວ່າງທາງໃຫ້ຍຸ້ງຍາກ ເວົ້າແລ້ວກໍ່ໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍດີກວ່າ ວ່າຂອງໃຊ້ເດັກໃນຊ່ວງແລກເກີດມີຫຍັງແນ່ກັບ 10 ຢ່າງທີ່ແມ່ບໍ່ຄວນພາດໃນການຕຽມຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນ. ຜ້າອ້ອມ: ເປັນຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນອັນດັບແລກທີ່ຄວນມີຕິດຕົວກ່ອນເກີດ ໂດຍໃຫ້ຕຽມເປັນຜ້າອ້ອມຊັກສະອາດ ຫຼື ເປັນຜ້າອ້ອມສຳເລັດຮູບສຳລັບເດັກເກີດໄໝ່ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ແນະນຳສຳລັບອາທິດທຳອິດຄວນຕຽມຜ້າອ້ອມສຳເລັດຮູບເອົາໄວ້ຢ່າງນ້ອຍ 2 ແພັກ ແລະ ຜ້າອ້ອມຜ້າຢ່າງນ້ອຍ 2 ໂຫຼ. ຜ້າຫໍ່ຕົວ: ເອົາໄວ້ຫໍ່ຕົວເດັກນ້ອຍຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວເປັນຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນ ທີ່ຄວນມີໄວ້ກ່ອນໄປໂຮງໝໍກ່ອນເກີດ ຄວນຕຽມໃຫ້ພ້ອມເພື່ອໃຫ້ເດັກອົບອຸ່ນ ເພາະຊ່ວງນີ້ເດັກຢູ່ໃນຊ່ວຍປັບຕົວຖືວ່າເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຄວນມີ ແນະນຳໃຫ້ເປັນຜ້າອົບອຸ່ນກວ່າເນື້ອຜ້າອື່ນໆ ເໜາະສຳລັບຫໍ່ເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່. ເສື້ອຜ້າສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ເປັນອີກຢ່າງໝຶ່ງທີ່ຄວນມີເອົາໄວ້ກ່ອນເກີດລູກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສວມໃສ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ອົບອຸ່ນ ໂດຍໃຫ້ເລືອກເປັນຊຸດເດັກສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່ ໂດຍສະເພາະແນະນຳສຳລັບຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນບໍ່ຄວນມີລາຍເກີນໄປ ມີໄວ້ປະມານ 4-5 ຊຸດກໍ່ພໍເພາະອີກບໍ່ດົນເດັກນ້ອຍຈະໃຫ່ຍຂື້ນແລ້ວຈະໃສ່ບໍ່ໄດ້. ຖົງມື,ຖົງຕີນ ແລະ ໝວກ: ຢ່າງທີ່ບອກໄວ້ວ່າເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່ຢູ່ໃນຊ່ວງປັບຕົວ ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງເດັກນ້ອຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ຖົງມື, ຖົງຕີນ ແລະ ໝວກ ຈຶ່ງເປັນໝວດຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຄວນຕຍມໄປກ່ອນເກີດລູກນຳ ເພື່ອທີ່ເດັກນອ້ຍເກີດແລ້ວຈະໄດ້ມີໃຊ້ທັນທີ. ຜ້າຂົນໜູ: ສຳລັບເຊັດໂຕເປັນເຄື່ອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຄວນຕຽມໄວ້ກ່ອນເກີດ ຮອງຮັບການເຊັດຮ່າງກາຍເດັກໃຫ້ແຫ້ງສະນິດຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມຊື້ນເປັນເວລາດົນ ເພາະອາດເປັນຜົນກະທົນຕໍ່ຕົວເດັກນ້ອຍເອງ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກເນື້ອຜ້ານຸ່ມໆ ເພາະເດັກນ້ອຍເກີດໂໝ່ເປັນເດັກທີ່ມີຜີວບາງ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງໄດ້ງ່າຍ ໃນການເຊັດຕົວໃຫ້ລູກກໍ່ຄວນໃຊ້ການຊັບເອົາດີກວ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງຜີວລູກນ້ອຍຈາກກາຍລະຄາຍເຄືອງ. ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ສຳລີແຜ່ນ: ເອົາໄວ້ເຮັດຄວາມສະອາດດວງຕາ ແລະ ໃສ້ບຶຂອງເດັກນ້ອຍແລກເກີດ ເພື່ອເຊັດຄາບຕ່າງໆ ຢ່າງສະອາດແລະບອບບາງ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກທີ່ປອດໂພບໍ່ມີສານ ທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼືຕົກຄ້າງໃນເດັກໄດ້ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກຜ້າຝ້າຍແລະສຳລີທີ່ເນື້ອນີ່ມອ່ອນເຍົາຕໍ່ຜີວເດັກຈະດີທີ່ສຸດ. ໂລຊັ່ນຫຼືອອຍ: ຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຜີວໃຫ້ລູກນ້ອຍ ຄວນຕຽມໂລຊັ່ນຫຼືນ້ຳມັນອອຍໄປນຳ ເອົາໄວ້ໃຊ້ຫຼັງອາບນ້ຳ ຊ່ວຍຖະໝອມຜີວເດັກນ້ອຍຈາກຄວາມແຫ້ງກ້ານ ແນະນຳວ່າຄວນເລືອກສູດອ່ອນເຍົາທີ່ເໝາະກັບຜີວເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ເຈ້ຍເຊັດຊູ່ປຽກ: ຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືອຸປະກອນເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍເດັກ ຄືເຈ້ຍເຊັດຊູ່ປຽກກໍ່ເປັນອີກໝຶ່ງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ໃຊ້ສຳລັບເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໂດຍເຈ້ຍເຊັດຊູ່ປຽກຖືວ່າມີຄວາມອ່ອນເຍົາກັບເດັກນ້ອຍແລະເໝາະສົມກັບເດັກອ່ອນ. ຊຸດບ່ອນນອນ: ເອົາໄວ້ຮອງນອນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໆ ຮູ້ສືກນຸ່ມສະບາຍທີ່ສຸດ ນຳໄປສູ່ການລັບສະບາຍ ແລະ  ການຜັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍ ປະກອບໄປດ້ວຍເບາະໝອນ ແລະ ຜ້າຫົ່ມ ຄວນເລືອກເນື້ອຜ້າທີ່ນີ່ມ ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງຜີວເດັກ ແລະ ເລືອກບ່ອນນອນທີ່ນຸ່ມສະບາຍ. ແຊມພູເຄື່ອງອາບນ້ຳສຳລັບເດັກອ່ອນ: ຂອງໃຊ້ເດັກອ່ອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕຽມໄປກ່ອນເກີດກໍ່ມີແຊມພູຂອງເຄື່ອງອາບນ້ຳຂອງເດັກອ່ອນ ເອົາໄວ້ອາບນ້ຳມຫ້ລູກ ໂດຍເລືອກສູດທີ່ເປັນສູດອ່ອນເຍົາທີ່ສຸດ...

Read more

ສຳລັບໃຜທີ່ມັກອ່ານຄຳຄົມ ເພື່ອເປັນສາລະດີໆ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊີວິດ  ມື້ນີ້ Shoping-d online Supermarket ໄດ້ລວບລວມຄຳຄົມເດັດໆ  ມາຝາກເພື່ອເອົາໃຈໂດຍສະເພາະຊຶ່ງແຕ່ລະອັນນັ້ນມີຄຳຄົມຊຶ້ງໆ ບໍ່ແພ້ກັນເລີຍຮັບຮອງວ່າໄດ້ອ່ານແລ້ວຈະຊ່ວຍສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດໄດ້ອີກຫຼາຍ. ຄວາມສຸກເປັນພຽງທັດສະນະຄະຕິໝຶ່ງ ເຮົາຈະເຮັດຊີວິດໃຫ້ເສົ້າ, ສຸກ ຫຼື ເຂັ່ມແຂງ ຂື້ນຢູ່ກັບເຮົາເລືອກທີ່ຈະເປັນ. ເຮົາບໍ່ອາດຕັດສີນໃຈແທນຄົນອື່ນໄດ້ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນໃຫ້ຄົນອື່ນມາຕັດສີນໃຈແທນເຮົາເຊັ່ນກັນ ເພາະຊະນັ້ນຈົ່ງເຮັດຕາມຫົວໃຈຂອງເຮົາຮຽກຮ້ອງ. ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຄືຄົນທີ່ພົບເຈີກັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເລວມາຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ. ເຮົາຕ້ອງປົດປ່ອຍຄວາມຍ້ານທີ່ຈະຜິດພາດເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງສ້າງສັນ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ມາເປັນອຸປະສັກໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ເຮົາສາມາດເອື້ອນຄວ້າຄວາມຝັນໃຫ້ໄວຂື້ນໄດ້ຫາກເຮົາເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກ. ຖ້າມີຄົນມາຂໍຄຳປືກສາຈົງແນະນຳແນວທາງແກ່ເຂົາ ບໍ່ແມ້ເຂົ້າໄປແກ້ປັນຫາໃຫ້ເຂົາຍ່າງບັງຄັບຄົນອື່ນໃຫ້ຄິດຄືກັບເຮົາ ພຽງແຕ່ແນະນຳໃຫ້ເຂົາໄດ້ຕັດສີນໃຈດ້ວຍຕົວເຂົງເອງກໍ່ພໍ. ພະຍາຍາມອອກຈາກຄົນເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍເພາະການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍນັ້ນສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕົກຕ່ຳລົງໄປນຳ. ຍ່າປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມຝັນຫຼຸດລອຍໄປເພາະເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງຢູ່ກັບຊີວິດບັ້ນປາຍທີ່ໄລ້ຄວາມສຸກ ຈາກການເສຍໂອກາດທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີວັນຫວນກັບຄືນມາອີກ. ການໃຊ້ຊີວິດແບບຜິດໆ ມີແຕ່ຈະນຳມາຊຶ່ງຄວາມໂຊກເສົ້າ ແລະ ຄວາມຄຽດດັ່ງນັ້ນຈົງກ້າທີ່ຈະເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ. ຍ່າເກັບຄຳວິຈານຂອງຄົນອື່ນມາໃສ່ໃຈແຕ່ຈົງຮັບຟັງ ແລະ ໃຊ້ມັນພັດທະນາຕົງເອງດີກວ່າ. ຈົ່ງເບິ່ງຫາຂໍ້ດີຈາກຜູ້ຄົນຮອບຂ້າງເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ສຶ່ງດີໆ ຈາກພວກເຂົາ. ຍ່າປຽບທຽບໂຕເອງ ຫຼື ຄົນອື່ນກັບໃຜ ຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍມີອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມຍາກລຳບາກມາຕ່າງໆກັນ ແລະ ມີທາງເດີນຂອງໃຜຂອງມັນທີ່ແຕກຕ່າງ ຄົນເຮົາຈຶ່ງມີເຫດຜົນທີ່ຈະມີຕົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ບາງເທື່ອຄົນເຮົາກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຈັບປວດເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຕີບໂຕຂື້ນຈຳເປັນຕ້ອງຜິດພາດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈຳເປັນຕ້ອງລົ້ມເລວ ເພື່ອແລກກັບປະສົບການທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍເພາະບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ຄືບົດຮຽນທີ່ແລກມາດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ. ບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ຍາກໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປໄວໆ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າທີ່ເຮົາພະຍາຍາມເພື່ອອານາຄົດນັ້ນມັນຄຸ້ມຄ່າຫຼືບໍ່. ຄົນເຮົາບໍ່ອາດຮັກ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໃຜໄດ້ຖ້າຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຮັກ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງ. ຄົນເຮົາເຕີບໂຕຂື້ນໄດ້ຈາກປະສົບການຖ້າເຮົາເລືອກທີ່ຈະພະເຊີນຊີວິດຢ່າງຊື່ສັດ ແລະ ກ້າຫານນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ເຮົາເປັນເຮົາຄືທຸກມື້ນີ້. ຍ່າຍອມແພ້ທີ່ຈະເຮັດຕາມຝັນເຖິງວ່າມັນເບິ່ງຄືຍາກຫຼາຍຈະເປັນຄວາມຈິງໄດ້ຈື່ໄວ້ວ່າ ທຸກຢ່າງມີຫົນທາງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຖ້າມີໃຜວິພາກວິຈາກຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະ ເວົ້າເຖິງຊີວິດຂອງຕົວເອງເລັກນ້ອຍ ກໍ່ຍ່າໄດ້ໃສ່ໃຈກັບຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນເລີຍ ຈົ່ງເຂັ່ມແຂງແລະກ້າວຕໍ່ໄປ. ເຮົາອາດຍັງນ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປໄວຄືຕິດປີກບີນ ມື້ໝຶ່ງເຮົາຈະເບິ່ງກັບມາ ແລະ ຖາມຕົວເອງວ່າຊີວິດະເປັນແນວໃດ ຖ້າໃນອະດີດເຮົາເລືອກເວົ້າຢ່າງທີ່ໃຈຄິດ. ເຮົາສາມາດໄດ້ທຸກຢ່າງໃນຊີວິດທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຖ້າເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການເຊັ່ນກັນ. ບາງເທື່ອສິ່ງດີໆ ກໍ່ອາດມາຈາກທີ່ທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງ. ເລື່ອງເສົ້າໃນຊີວິດບໍ່ແມ່ນການທີ່ເຮົາໄປບໍ່ເຖິງຝັນ ແຕ່ເປັນການທີ່ເຮົາຢູ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຝັນຕ່າງຫາກ. ຜູ້ຄົນມັກຈະນິນທາເຮົາລັບຫຼັງສະເໝີ ແຕ່ຈົງຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າເຮົາບໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຄົນຮັກເຮົາໄດ້ຈົ່ງໃສ່ໃຈຄົນທີ່ເຮົາຮັກດີກວ່າ. ຍ່າດູຖູກຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງຜູ້ອື່ນ. ເຮົາອາດຕ້ອງເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນນັບຮ້ອຍກວ່າຈະໄດ້ພົບເພື່ອນແທ້ພຽງບໍ່ກີ່ຄົນ. ເຮົາເປັນຜູ້ກຳນົດສະຕາຊີວິດຂອງຕົວເອງມີພຽງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງໂຕເອງເປັນຈິງ. ເຮົາມັກຈະກັງວົນກັບສິ່ງທີ່ເຮົາປ່ຽແປງບໍ່ໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ການເບິ່ງໂລກໃນເເງ່ຮ້າຍຂອງເຮົານັ້ນ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຮອບຂ້າງໄປນຳ. ຍ່າເຮັດໃຫ້ມື້ຂອງເຮົາສູນເປົ່າ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຮົາມີໃນທຸກໆມື້....

Read more

( ກີ່ນປາກ ) ໃຜໆກໍ່ບໍ່ຍາກມີ ແຕ່ມີຈະເຮັດແນວໃດດີ ບາງຄົນກໍ່ແກ້ບັນຫາແຖບຕາຍ ລອງທຸກຢ່າງກໍ່ຍັງບໍ່ດີຄວາມຈິງແລ້ວກີ່ນປາກເກີດຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກີນເຂົ້າໄປແລ້ວມັນເຂົ້າໄປສະສົມໃນປາກແລະແຂ້ວ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ດີພໍມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາສະສົມກາຍເປັນເຊື້ອແບັກທີເຮຍ ກໍ່ໃຫ້ເກີດກີ່ນລວມໄປເຖິງເປັນສາເຫດຂອງໂລກໃນຊ່ອງປາກ ເພາະປັນຫາຊ່ອງປາກສຳຄັນກັບທຸກຄົນເລີນຂໍແນະນຳອາຫານທີ່ຈະຊ່ວຍລົດກີ່ນປາໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ນຳກັນ ໄປເບິ່ງກັນວ່ານອກຈາກຈະຮັກສາຄວາມສະອາດແລ້ວການຮັບປະທານອາຫານຊະນິດໃດທີ່ຊ່ວຍລົດກີ່ນປາກໄດ້. ໂຍເກີດ: ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີບໍ່ມີສານຜິດຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ກຳຈັດກີ່ນປາກໄປໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໝາກນັດ: ຊ່ວຍຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ເພີ່ມພະລັງການຍ່ອຍໂປຕີນອຸດົມໄປດ້ວຍໂບຮເມລິນ ເຊິ່ງເປັນເອັນໄຊຊະນິດໝຶ່ງທີ່ຊ່ຍຮັກສາຄ່າພີເອັບຮ່າງກາຍໃຫ້ສົມດຸນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີວິຕາມີນບີ, ກົດໂຟລິກ, ໂພແທັກຊຽມ ແລະ ແມັກນີຊຽມ ສານອາຫານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ໃບສະລະແໝ່: ມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ເປັນສານທີ່ໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ຊ່ວຍຍັບຍັ້ງແບັກທີເຮຍເນື່ອງຈາກສາລະແໝ່ມີລິດຕ້ານແບັດທີເຮຍຮັກສາສຸຂະພາບເຫືອກແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ. ໝາກກ້ຽງ: ນອກຈາກຈະເປັນອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມີນຊີຊ່ວຍລົດອາການອັກເສບ ປ້ອງກັນແບັກທີເຮຍສາລະພັດເຄມີໃນໝາກໄມ້ຈຳພວກສົ້ມ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາສົມດຸນແບັກທີເຮຍໃນລຳໃສ້. ໝາກນາວ: ມີຄຸນນະສົມບັດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຮຍຢູ່ໃນຊ່ອງປາກໄດ້ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານນ້ຳລາຍໃນປາກຊ່ວຍຊະລ້າງແບັກທີເຮຍ ດ້ວຍການດື່ມນ້ຳໝາກນາວ. Credit: www.gangbeauty.com

Read more

            ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີ ແອລກໍຮໍ ຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຈັບຫົວປວດຮາກມືນຕືບດື່ມບໍ່ໄຫວ ຫຼື ອ່ອນເພຍ ຖ້າເປັນມື້ທຳມະດາກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຖ້າເປັນມື້ພັກວຽກກໍ່ຕ້ອງນອນໂຊມຢູ່ບ້ານ ແທນທີ່ຈະໄດ້ອອກໄປຫຼື້ນກິລາຫາຊ໋ອບປີ້ງ ຫຼື ເຮັດສິ່ງທີ່ໂຕເອງຍາກເຮັດ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງມີວິທີ ( ແກ້ເມົາຄ້າງ ) ມາແນະນຳເພື່ອຄວາມສຳລານບານໃຈທັງຕອນທີ່ດື່ມ ແລະ ຫຼັງຈາກການດື່ມເນັ້ນທີ່ ( ຂອງກີນ ) ເປັນຫຼັກ. ເຄື່ອງດື່ມວິຕາມີນ: ມື້ໃດຮູ້ຕົວວ່າຕ້ອງອອກງານສັງຄົມຫຼືສ້າງສັນ ແລະ ຕ້ອງດື່ມໜັກ ຄວນຫາມາຕຽມໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງດື່ມນີ້ຈະປະກອບໄປດ້ວຍວິຕາມີນບີ ແລະ ວິຕາມີນຊີ ຊ່ວຍລົດອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ອາການເຈັບຫົວໄດ້ ນອກຈາກນີ້ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄືດື່ມນ້ຳຫຼ້າໃຫ້ຫຼາຍໆ ຄວບຄູ່ກັນໄປເພາະຫຼັງຈາກດື່ມໜັກຮ່າງກາຍມີໂອກາດສູນເສຍນ້ຳອອກໄປ. ນ້ຳສົ້ມຄັ້ນ ໄຂ່ຕົ້ມ ແລະ ຂະໝົມປັງ: ນ້ຳສົ້ມຄັ້ນຂື້ນຊື່ວ່າເປປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ເມົາຄ້າງແບບບ້ານໆ ມາດົນແລ້ວ ເພາະວິຕາມີນຊີລົດອາການວີນວຽນໄດ້ ແລະ ຍັງມີນ້ຳຊ່ວຍຊົດເຊີຍພາວະຂາດນ້ຳຫຼັງການດື່ມໜັກ ສ່ວນໄຂ່ຕົ້ມມີໂປຕີນເຮັດໝ້າທີ່ຈັບສານພິດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂະໝົມປັງຈະຊ່ວຍດູດຂັບສານພິດປ້ອງກັນອາການປວດຮາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຢາລົດກົດປັບສົມດູນ: ຫານຮູ້ສືກແສບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງຫຼັງດື່ມໜັກກໍ່ບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈ ເພາະແອລກໍຮໍມີລິດເປັນກົດຈຶ່ງເຂົ້າໄປກັດກະເພາະຢາລົດກົດທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍໂຊດຽມໃບຄາສບອນເນດຈະຊ່ວຍຄາຍຄວາມເປັນກົດຄືນສົມດຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດລົງໄປໄດ້ ຄວນດື່ມນ້ຳລ້າຄວບຄູ່ກັນໄປເພາະຈະຊ່ວຍລົດກົດໃນກະເພາະອາການໄດ້ອີກທາງໝຶ່ງ. ກາເຟແຮງໆຈັກຈອກ: ກາເຟເປັນສູດແກ້ເມົາຄ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ສິ່ງທີ່ຊ່ວຍແກ້ເມົາຄ້າງຄືຄວາມຂົມ ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ຈະດື່ມກາເຟໃສ່ນົມແກ້ວໃຫ່ຍທີ່ບໍ່ຂົມເລີຍຄວນປ່ຽນເປັນເອັສສະເປໂຊ່ ເພາະຄາເຟອີນໃນກາເຟຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຄັນໃນກະແສເລືອດເຮັດໃຫ້ແອລກໍຮໍອອກຈາກກະແສເລືອດໄດ້ໄວຂື້ນ ແລະ ຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ຟື້ນຈາກອາການມືນເມົາປວດຫົວໄດ້ອີກ ແຕ່ບໍ່ຄວນດື່ມໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ເກືອແຮ່ແກ້ກະຫາຍ: ຫຼັງການດື່ມຢ່າງໜັກໝ່ວງເຮົາມັກບໍ່ຮູ້ສືກວ່າຮ່າງກາຍສູນເສຍນ້ຳໄປຫຼາຍ ເພາະແອລກໍຮໍເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ການທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງຂັບແອລກໍຮໍອອກໄປກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ເກືອແຮ່ສະນິດລະລາຍນ້້ຳທີ່ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຍາຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູອາກາດຂາດນ້ຳ ແຕ່ຄວນດື່ມເປັນໄລຍະຕະຫຼອດເພຶ່ອເຕີມນ້ຳໃຫ້ຮ່າງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຍກໄດ້ດີຂຂື້ນ. ຢາແກ້ປວດ: ເມຶ່ອເກີດອາການເມົາຄ້າງຄົນສ່ວນໃຫ່ຍມັກຈະປວດຫົວ ທາງແກ້ທີ່ວ່ອງໄວທັນໃຈຄືຫາຢາແກ້ປວດມາຮັບປະທານເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກດື່ມສ້າງສັງກໍ່ກີນຢາແກ້ປວດຈັກເມັດດັກໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະປວດຫົວ ແລ້ວນອນຜັກຜ່ອນກໍ່ຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍແຕ່ຍ່າກີນເກີນຂະຂາດເດັດຂາດເພາະມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍ. ອອກກຳລັງກາຍຂັບແອລກໍຮໍ: ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການໄປອອກກຳລັງກາຍແບບເຕັມສຸດພຽງແຕ່ແລ່ນຈັກເລັກນ້ອຍໃຫ້ເຫຼື່ອອອກແນ່ກະພໍ ເພາະເຫຼື່ອຈະຂັບແອລກໍຮໍອອກມາ ຈາກນັ້ນຊົດເຊີຍເຫຼື່ອທີ່ເສຍໄປດ້ວຍເກືອແຮ່ທີ່ບໍ່ມີນ້ຳຕານເພຶ່ອຄືນຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍ. ນ້ຳຂິງ: ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຊ່ວຍເລື່ອງລະບົບຫາຍໃຈ ປົກກະຕິເມື່ອເຮົາກີນຂອງເພັດຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ດັງແລະຫຼອດລົມໂລ່ງສະບາຍ ນອກຈາກລະບົບຫາຍໃຈນ້ຳຂິງອຸ່ນໆ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຈາກອາການປວດຫົວ ແລະ ຊ່ວຍໃນລະບົບຂັບຖ່າຍເອົາແອລກໍຮໍອອກມາໄດ້ດີ. ກ້ວຍຫອມ: ສຸດຍອດອາຫານອີກສະນິດໝຶ່ງຂອງນັກດື່ມ ເພາະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເມົາຄ້າງໄດ້ຊັດ ເນື່ອງຈາກໂພແທັກຊຽມທີ່ຢູ່ໃນກ້ວຍຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະຂາດນ້ຳ ແລະ ຊ່ວຍເຄື່ອນກະເພາະໄປໃນຕົວ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊືມແອລກໍຮໍນ້ອຍລົງ ແລະ ຂັບອອກໄດ້ໄວຂື້ນ. ແຕ່ລະຂໍ້ເຮັດບໍ່ຍາກ ແລະ ໄດ້ຜົນກັນມາຫຼາຍແລ້ວແຕ່ທາງທີ່ດີແລະເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງແທ້ຈິງຄືດື່ມພໍປະມານ ເນັ້ນບັນຍາກາດແຫ່ງມິດຕະພາບ...

Read more

Back to the top