7ວິທີຊອຍຫົວຫອຍບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕາໄຫຼ

7ວິທີຊອຍຫົວຫອຍບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕາໄຫຼ

1,ເປີດພັດລົມ: ຖ້າມີປັນຫາໃນການປອກ ຫຼືຊອຍຫົວຫອມແລ້ວນ້ຳຕາໄຫຼ ລອງປອກຫົວຫອມໝ້າພັດລົມ ໃຫ້ພັດລົມພັດເອົາກີ່ນຫົວຫອມອອກໄປຈາກເຮົາ.

2,ແຊ່ຫົວຫອມໃນຕູ້ເຍັນ: ໃຜທີ່ລອງວິທີທຳອິດແລ້ວຍັງບໍ່ດີ ລອງແຊ່ຫົວຫອມໄວ້ໃນຕູ້ເຍັນກ່ອນປອກ ຫຼືຊອຍ 15-20ນາທີເພື່ອຊະລໍການເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລະການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ ທີ່ຢູ່ໃນຫົວຫອມອຸນຫະພູມທີ່ເຍັນຈະໄປຍັບຍັ້ງ ການປົດປ່ອຍສານເຄມີທີ່ລະຄາຍເຄືອງຕາເຮົາ.

3,ໃຊ້ມີດຄົມ: ເຮັດໃຫ້ເຊວເສຍຫາຍນ້ອຍລົງ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ການປອກຫົວຫອມນັ້ນມີການລະຄາຍເຄືອງໝ້ອຍລົງ.

4,ຕັດຮາກຫົວຫອມກ່ອນອັນດັບທຳອິດ: ຮາກຂອງຫົວຫອມນັ້ນມີຄວາມເຂັ່ມຂົ້ນຂອງເອນໄຊ ແລະສານປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ດວງຕາເກີດຄວາມລະຄາຍເຄືອງ ດັ່ງນັ້ນການຕັດຮາກອອກກ່ອນ ຈື່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາຂອງເຮົາລະຄາຍເຄືອງໄດ້.

5,ຊອຍຫົວຫອຍໄກ້ໆກັບເຕົາແກ໊ສ: ເພາະວ່າກຳມະຖັນຈາກເປວໄຟ ຈະຍຸດການເຮັດວຽກຂອງສານປະກອບໃນຫົວຫອມ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕາໄດ້.

6,ຕັດຈຸກຫົວຫອມ ແລະເເຊ່ນ້ຳ: ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍລົດການນ້ຳຕາໄຫຼໄດ້ ກໍ່ຄືຕັດຈຸກຂອງຫົວຫອມ ແລະແຊ່ໃນນ້ຳປະມານ 15-20ນາທີ ຊື່ງວິທີນີ້ມີຂໍ້ດີກໍ່ຄື ຈະເຮັດໃຫ້ສານປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຕານັ້ນລົດລົງໄປໄດ້.

7,ຊອຍບ່ອນທີ່ມີອາກາດໂລ່ງ: ຄວນເບີ່ງບ່ອນທີ່ເປັນບ່ອນໂລ່ງໆ ບ່ອນທີ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ ( ແນ່ນອນຕ້ອງບໍ່ແມ່ນໃນຄົວ ) ຍ່າລືມສູດກີ່ນຫົວຫອມແນ່ເດີ່ ເພາະກີ່ນຫຼືກ໊າສທີ່ມາຈາກຫົວຫອມທີ່ເປັນຕົວທຳຮ້າຍເຮົາ.

Previous article 5ເຄັດລັບວິທີເຮັດບໍ່ໃຫ້ປາມີກີ່ນຄາວ
Next article 5 ຂອງຫວານແຊບດີມີປະໂຫຍດ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields