5	ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກແສງແດດ

5 ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກແສງແດດ

  1. ແສງແດດໃຫ້ວິຕາມິນດີ ຊືຶ່ງຊ່ວຍດູດຊືມແຄລຊ້ຽມ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກະດູກແລະແຂ້ວທີ່ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍວິາມິນດີ ຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໄດ້ທັງໝົດ ແສງແດດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜີວໝັງແຂງແຮງຂື້ນ ສາມາດຕ້ານທານໂລກ ແລະ ລົດອາການອັກເສບ, ຕິດເຊື້ອໄດ້ ໂດຍສະເພາະກັບໂລກສະເກັດເງີນ,ມົດແມງກັດຕ່ອຍ ແລະ ສີວ.
  2. ແສງແດດດຊ່ວຍລົດອາການຕົວເຫຼືອງສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໄໝ່ ໂດຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕາກແດດອ່ອນໆ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ.
  3. ແສງແດດຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມແຈ່ມໃສ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນແທບປະເທດທີ່ມີລະດູໝາວຊຶ່ງມີແສງສະຫວ່າງໝ້ອຍເປັນເວລາຍາວນານ ຈະເກີດອາລົມຊືມເສົ້າທີ່ເກີດຕາມລະດູການ ສະແດງເຖິງແສງແດດມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດແລະອາລົມທີ່ເປັນເຊັ່ນນີ້ກໍ່ເພາະແສງແດດຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຫຼັ່ງຮໍໂມນເອນດໍຟີນ ຊຶ່ງເປັນສານສຸກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສືກສະບາຍ.
  4. ແສງແດດຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບພູມຕ້ານທານ ໂດຍໄປຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເມັດເລຶອດແດງ ໃນການລຳລ້ຽງຂອງອອກຊີເຈນ ເມື່ອໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນຢ່າງເຕັມທີ່ ເຊວຕ່າງໆກໍ່ຈະເຮັດງານໄດ້ດີຂື້ນ.
  5. ແສງແດດຊ່ວຍລົດນ້ຳໝັກ ໂດຍໄປກະຕຸ້ນອັນຕຮາເຜົາຜານອາຫານຂອງຮ່າງກາຍຊ່ວຍໃຫ້ເຜົາຜານແຄຮໍລີ່ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫຼາຍຂະໝາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກີນເຂົ້າຂາໝູທັງຈານແລ້ວຈະໄປຕາກແດດເພື່ອເຜົາຜານພະລັງງານໄດ້ໝົດ.

ເຫັນແລ້ວບໍ 5 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແສງແດດຈາກທຳມະຊາດທຸກມື້ ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປເພື່ອປະໂຫຍດສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະດີຂື້ນ.

Credit: oknation.nationtv.com.tv

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields