5 ຂອງຫວານແຊບດີມີປະໂຫຍດ

5 ຂອງຫວານແຊບດີມີປະໂຫຍດ

1,ຊ໋ອກໂກແລ໋ດ: ດາກຊ໋ອກໂກແລ໋ດມີສານ Flavonoid ຊ່ວຍປ້ອງກັນຜີວຈາກແສງແດດ ແລະຊ່ວຍບຳລຸງຄວາມຈຳອີກນຳ.

2,ນ້ຳເຜີ້ງ: ນ້ຳເຜີ້ງສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ ແກ້ອັກເສຍ ແລະຮັກສາເຊື້ອຮາໄດ້.

3,ເນີຍຖົ່ວ: ເຕັມໄປດ້ວຍໄຂມັນດີ ໂປຕີນ ໄຟເບີສູງ ແລະຍັງມີໂພແທັກຊ່ຽມຊ່ວຍຮັກສາສົມດຸນຂອງເຫຼວໃນຮ່າງກາຍໄດ້.

4,ໂຍເກີດ: ຊ່ວຍລົດກີ່ນປາກ ມີໂປຕີນສູງ ແລະຍັງນຳໂປເສີມຄວາມງາມໄດ້ເຊັ່ນການມາກໝ້າ.

5,ເຕົ້າຮວຍຟຸດສະລັດ: ສະລັດມີທັງໂປຕີນດີ ໄຂມັນດີ ແລະຍັງມີວິຕາມີນຈາກໝາກໄມ້ອີກນຳ.

ເລືອກຊື້ສີນຄ້າອອນລາຍໄດ້ທີ່: www.Shopping-d.com

 

Previous article 7ວິທີຊອຍຫົວຫອຍບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕາໄຫຼ
Next article ພາສຕ້າຜັດປາກະປອງ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields