4 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກພຸກ

4 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກພຸກ

  1. ເນື້ອໝາກພຸກນຳມາຮັບປະທານໃຫ້ລົດຫວານ ແລະ ລົດສົ້ມ.
  2. ເນື້ອໝາກພຸກນຳມາແປຮູບເປັນນ້ຳປັ່ນຫຼືປະສົມເຮັດໄອສະຄີມ.
  3. ໃບສີຂາວຈາກເປືອກຂອງໝາກພຸກນຳມາສັບ ແລະ ຕາກໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນນຳມາບົດໃຫ້ລະອຽດຈົນເປັນຜົງອີກຄັ້ງຜົງຈາກ

ໝາກພຸກນີ້ນຳມາໃຊ້ເປັນສ່ວນຂອງຂະໝົມຫວານເຊັ່ນ: ຂະໝົມບ້າບີ່ນເປັນຕົ້ນ.

  1. ເປືອກດ້ານນອກຂອງໝາກພຸກນຳມາບົດປະສົມສຳລັບເຮັດທູບຫອມ ແລະ ທູບໄລ່ຍຸງ.

ເນື້ອໝາກພຸກ: ສານໂມໂນເທີປີນໃນເນື້ອໝາກຟຸກຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງ, ຊ່ວຍໃນການຂັບລົມ, ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ແກ້ລຳຄໍອັກເສບ.

ເປືອກໝາກພຸກ: ເປືອກດ້ານນອກຂອງໝາກພຸກນຳມາບົດທາຮັກສາແຜ ແລະ ໃຊ້ທາແກ້ອາການຄັນຕາມຜີວໝັງ, ໃຊ້ທາຮັກສາໂລກຜີວໝັງ ຫຼື ໃຊ້ທາຮັກສາອາການປວດບວມຈາກແມງໄມ້ກັດ.

ໃບໝາກພຸກ: ໃບນໍາມາຂັ້ນທາລະງັບອາການປວດບວມຈາກແມງໄມ້ກັດ ນໍາໃບໝາກພຸກມາຕາກແຫ້ງແລ້ວນຳມາແຊ່ນ້ຳຮ້ອນກີນເປັນຊາແກ້ອາການເຈັບຮັກສາໂລກລຳໃສ້ອັກເສບ, ນ້ຳຊາໃບໝາກພຸກຊ່ວຍໃນການຂັບລົມແກ້ອາການປາກແລະລຳຄໍອັກເສບ ແລະ ຊ່ວຍຂັບເສບຫະ.

ຮາກເປືອກ ແລະ ແກ່ນລຳຕົ້ນໝາກພຸກ:  ຊ່ວຍຂັບພະຍາດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຂັບລົມກະເພາະ, ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ.

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields