17 ປະໂຫຍດຂອງໝາກສີດາ

17 ປະໂຫຍດຂອງໝາກສີດາ

1,ມີສານຕໍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ.

2,ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມຕ້ານທານໃຫ້ຮ່າງກາຍ.

3,ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວພັນໃຫ້ເປັ່ງປັງສົດໃສ.
4,ຊ່ວຍລົດໄຂມັນໃນເລືອດ.

5,ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະລົດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດໂລກມະເຮັງ.

6,ໃຊ້ຮັກສາໂລກອະຫິວາໂລກ.

7,ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ.

8,ຊ່ວຍຮັກສາໂລກເບົາຫວານ.

9,ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ.

10,ຊ່ວຍບັນເທົາກາເຈັບເເຂ້ວ.

11,ແກ້ອາການເລືອດດັງອອກ.

12,ຊ່ວຍຮັກສາທ້ອງເດີນທ້ອງລ່ວງ.

13,ເປັນຢາລະບາຍແກ້ອາການທ້ອງຜູກ.
14,ແກ້ອາການປວດເນື່ອງຈາກເລັບຂົບ.

15,ໃຊ້ຮັກສາບາດແຜ.

16,ຊ່ວຍຮັກສາອາການສຽງແຫຼ້ງ ແກ້ຄອອັກເສບ.

17,ໃຊ້ໃບແກ້ແພ້ຍຸງກັດ.

Previous article 5ວິທີເກັບຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຄົງຄວາມສົດ
Next article 12 ສັບພະຄຸນຂອງໝາກຊົມພູ່ ແລະ ປະໂຫຍດ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields