12 ສັບພະຄຸນຂອງໝາກຊົມພູ່ ແລະ ປະໂຫຍດ

12 ສັບພະຄຸນຂອງໝາກຊົມພູ່ ແລະ ປະໂຫຍດ

1, ຊົມພູ່ມີສັບພະຄຸນເປັນຢາລົດນໍ້າໜັກທຳມຊາດ

2, ປະໂຫຍດຂອງຊົມພຸ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂື້ນ

3, ຊົມພູ່ມີສັບພະຄຸນປ້ອງກັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່

4, ຊົມພູ່ມີວິຕາມິນຊີເປັນຈຳນວນຫລາຍ

5, ຊົມພູ່ມີໄລໂຄພີນ ( Lycopiene )

6, ປະໂຫຍດຂອງຊົມພຸ່ ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກບໍ່ຕິດຕໍ່ເຮື້ອຮັງ

7, ຊົມພູ່ມີວິຕາມິນເອອີກດ້ວຍ

8, ຊົມພູ່ມີສັບພະຄຸນ ລົດໄຂ້ ແກ້ທ້ອງເສຍໄດ້

9, ຊົມພູ່ມີສັບພະຄຸນ ບຳລຸງຜິວ

10, ຊົມພູ່ອຸດົມດ້ວຍເຄວຊ້ຽມ ແລະ ແມກນີຊ້ຽມ

11, ຊົມພູ່ມີສັບພະຄຸນ ທາງຢາອີກດ້ອຍ

12, ຊົມພູ່ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົດຊຶ່ນ

Previous article 17 ປະໂຫຍດຂອງໝາກສີດາ
Next article 9natural sweetener

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields