ໝາກໄມ້ປ້ອງກັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດ

ໝາກໄມ້ປ້ອງກັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດ

  • ໝາກມ່ວງ : ມີໂພແທັສຊ່ຽມທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລຶອດ.
  • ໝາກກ້ວຍ : ລົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງໄດ້ ແລະປ້ອງກັນເສັ້ນເລຶອດສະໜອງແຕກ.
  • ໝາກກ້ຽງ : ມີໄຟເບີ ແລະວິຕາມີນສູງ.
  • ໝາກຄາຍ : ຄວາມຫວານຈາກທໍາມະຊາດຂອງໝາກຄາຍເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ລະບົບຄວາມດັນ.
  • ໝາກກີວີ່ : ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລຶອດແຂງແຮງ.
  • ໝາກອາໂວຄາໂດ : ຄວບຄຸມຄວາມດັນໂລຫິດ ແລະລົດຄໍເລສຕໍຮໍໃນເລຶອດໄດ້.

Credit: www.jwherbal.com

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields