ເທັກນິກຫັ່ນໝາກສະຕໍເບີຮີ່

ເທັກນິກຫັ່ນໝາກສະຕໍເບີຮີ່

ເທັກນິກ:ເຮົາບໍ່ຄວນເດັດຄວັ້ນອອກ ແຕ່ເຮົາຈະເຈາະອອກງາມໆ.

ອຸປະກອນ: ຫຼອດດູດ.

  ເວລາກິນໝາກໄມ້ລາຄາແພງແບບສະຕໍເບີຮີ່ ບາງທີເຮົາຮູ້ສືກຂັດໃຈຄືກັນແມ່ນບໍ່ທີ່ຕ້ອງຫັ່ນ ຫຼືເອົາມືເດັດຄວັ້ນລະຫວ່າງກິນ ເຮັດໃຫ້ມືເປື້ອນ ແລະບໍ່ສາມາດກິນແບບສວຍໆ ໄດ້ສົມລາຄາ ວິທີເອົາຄວັ້ນອອກແບບເກ໋ໆ ຄືການເອົາຫຼອດເຈາະເຂົ້າໄປເຄິ່ງກາງຈາກກົ້ນຂອງໝາກສະຕໍເບີຮີ່ (ຂັ້ນຕອນນີ້ຕ້ອງເຈາະໃຫ້ທະລຸອອກມາທີ່ຄວັ້ນດ້ານເທິງ) ຄວັ້ນກໍ່ຈະຫຼຸດອອກມາພ້ອມແກນຢ່າງງ່າຍດາຍ.

Previous article 10 ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຂິງ ສະໝຸນໄພໄກ້ຕົວສັບພະຄຸນດີໆ ທີ່ບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ
Next article 8 ປະໂຫຍດຂອງໂກໂກ້

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields