ວິທີເຮັດເຂົ້າໝ້າໝູເທີຮິຍາກິ

ວິທີເຮັດເຂົ້າໝ້າໝູເທີຮິຍາກິ

ວັດຖຸດິບ:

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ:

  • ໝັກໝູດ້ວຍຊ໋ອດ 30 ນາທີ.
  • ຕົ້ມໝູກ່ອນຫຸງເຂົ້າ.
  • ເວລາລ້າງເຂົ້າຕ້ອງລ້າງ 4-5 ເທື່ອຈົນນ້ຳໃສກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍຫຸງເຂົ້າ.
  • ຈັດຈານຕາມໃຈມັກແລ້ວໂຮຍງາຂາວ+ງາດຳ.

Credit: www.Food.mthai.com

Previous article ຊຸບເຫັດຂົ້ນ
Next article ນ້ຳສະໝຸນໄພໃບບົວບົກ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields