ວິທີເຮັດພະແນງງົວ

ວິທີເຮັດພະແນງງົວ

ເຄື່ອງປຸງ+ສ່ວນຜະສົມ

ວິທີເຮັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ:

  • ເອົາເຄື່ອງແກງໄປຜັດກັບນ້ຳມັນປະມານ 1 ນາທີ ຈາກນັ້ນຈື່ງໃສ່ກະທິລົງໄປ ແລະຕົ້ມຕໍ່ຈົນຝົດ.
  • ໃສ່ເນື້ອງົວແລ້ວຈື່ງປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳຕານ ແລະນ້ຳປາ.
  • ເມື່ອເນື້ອສຸກດດີແລ້ວຈື່ງໃສໃບບົວລະພາໝາກເພັດ ແລະໃບຂີ້ຫູດປະໄວ້ໝ້ອຍໝື່ງຕັກໃສ່ຖ້ວຍ ແລະເສີມພ້ອມເຂົ້າຮ້ອນໆ.

Credit: www.Fundanee 168.blogspot.com

Previous article ແມ່ຫຼັງເກີດກັບມາຫຸ່ນດີມີນ້ຳນົມໄຫຼມາເທມາຕ້ອງກິນແບບນີ້
Next article ວິທີເຮັດສະລັດມັນຝຮັ່ງ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields