ປະໂຫຍດຂອງກະລ່ຳປີມ່ວງ

ປະໂຫຍດຂອງກະລ່ຳປີມ່ວງ

ປະໂຫຍດຂອງກະລ່ຳປີມ່ວງຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ໝ້າສົນໃຈມີດັ່ງນີ້:

  • ລົດຄວາມອ້ວນກະລ່ຳປີມ່ວງມີແຄລຮໍຮີ່ຕ່ຳ ມີໃຍອາຫານສູງ ແລະຍັງມີໂປຕີນອີກເລັກນ້ອຍ ເມື່ອກີນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກອື່ມທ້ອງ ຈື່ງຊ່ວຍໃນການລົດນ້ຳໝັກເປັນຢ່າງດີ.
  • ລົດຄວາມສ່ຽງໂລກອັນໄຊເມີ ກະລ່ຳປີມ່ວງມີສານແອນໂທໄຊຍານີນ ແລະວິຕາມີນເຄ ທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ປ້ອງກັນປະສາດຖືກທຳຮ້າຍ ແລະລົດຄວາມສ່ຽງການເປັນໂລກອັນໄຊເມີ.
  • ບຳລຸງຜີວໃນກະລ່ຳປີສີມ່ວງມີກຳມະຖັນ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄໍລາເຈນ ແລະເຄີຮາຕີນໃຫ້ກັບຜີວໝັງ ຊື່ງຈະປ້ອງກັນການເກີດຮີ້ວຮອຍຕ່າງໆໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສານແອນໂທໄຊຍານີນທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນຜີວໝັງທີ່ສູນເສຍອິລາດຕີກອີກດ້ວຍ.
  • ປ້ອງກັນມະເຮັງ ຈາກການວິໃຈພົບວ່າ ກະລ່ຳປີມ່ວງມີສານກູນໂຄຊິໂນເລສ ແລະສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະອີກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ແອນທໄຊຍານີນ ແລະ ອີນໂຄ ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ຕ້ານມາເຮັງ ແລະປ້ອງກັນການເກີດໂລກຫົວໃຈ.
  • ຮັກສາແຜໃນກະເພາະ ກະລ່ຳປີສີມ່ວງມີສານ ເອສ-ເມທີວເມໄຮໂອນີນ ຫຼືວິຕາມີນຢູ ທີ່ຊ່ວຍສະໝານແຜໃນກະເພາະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍຫຼັ່ງເປັນປົກກະຕິ ບັນເທົາອາການປວດທ້ອງຈາກໂລກກະເພາະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນໄປລ້ຽງບໍລິເວນກະເພາະອາຫານຫຼາຍຂື້ນ.
  • ເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ແຂງແຮງ ກະລ່ຳປີສີມ່ວງ ມີວິຕາມີນຊີຫຼາຍກວ່າກະລ່ຳທຳມະດາເຖິງທອງເທົ່າ ຈື່ງຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້ ແລະຊ່ວຍປ້ອງການເກີດໄຂ້ຫວັດລວມເຖິງການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ.
  • ບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວ ແຄລຊ້ຽມແລະຟອສຟໍລັສໃນກະລ່ຳປີສີມ່ວງ ຊ່ວຍໃນການບຳລຸງກະດູກແລະແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະຍັງລົດຄວາມສ່ຽງໂລກກະດູກພ່ອນເມື່ອເຂົ້າສູ່ໄວທອງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

Credit: www. honestdocs.com

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields