ຊຸບເຫັດຂົ້ນ

ຊຸບເຫັດຂົ້ນ

ສ່ວນປະສົມ:

ວິທີເຮັດ: ຕັ້ງໝໍ້ໃຫ້ຮ້ອນເທນ້ຳມັນໝາກກອກນ້ອຍໝື່ງລົງໄປ ແລ້ວໃສ່ກະທຽບສັບກັບຫອມໃຫ່ຍຊອຍລົງໄປຈຽວດ້ວຍໄຟອ່ອນໃຫ້ມີກີ່ນຫອມ ຈາກນັ້ນໃສ່ເຫັດທີ່ຕຽມໄວ້ລົງໄປຕາມດ້ວຍເກືອພິກໄທບົດເຫຼັກນ້ອຍ ແລະໃບທາມລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ໃສ່ນ້ຳຊຸບໄກ່ທີ່ຕຽມໄວ້ແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ໝໍ້ຟົດເຕີມນົມຈືດ ແລະຄຮີມລົງໄປ ປະໄວ້ໃຫ້ໝໍ້ຟົດໃສ່ເກືອແລະພິກໄທບົດຕາມມັກ ແລະໃສ່ເນີຍຈືດລົງໄປປະໃຫ້ໝໍ້ຟົດແລ້ວປິດແກັສປະໄວ້ໃຫ້ເຍັນແລ້ວນຳໄປບົດແລ້ວກໍ່ນຳຊຸບມາອຸ່ນໃຫ້ຮ້ອນເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຊຸບເຫັດຂົ້ນພ້ອມເສີມ.

Previous article ວິທີເຮັດຜັດສີ່ສະຫາຍເພື່ອສຸຂະພາບ
Next article ວິທີເຮັດເຂົ້າໝ້າໝູເທີຮິຍາກິ

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields