ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຕານ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຕານ

ເມື່ອເວົ້າຮອດນ້ຳຕານຫຼາຍຄົນກໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າມັນຕ້ອງມີລົດຫວານ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນວ່ານ້ຳຕານທຸກຊະນິດຈະມີລົດຫວານເຊັ່ນ: ແລັກໂທສ ( Lactose ) ຊຶ່ງຈະມີຢູ່ໃນນົມຄົນຫຼືນົມງົວ ເມື່ອເຮົາດື່ມແລ້ວຈະບໍ່ຮູ້ສືກຫວານແມ້ຈະກີນແລັກໂທສແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວຄວາມຫວານກໍ່ຍັງມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ.

ນອກຈາກນີ້ແປ້ງຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ສຳຄັນຍັງປະກອບໄປດ້ວຍອະນຸພາບຂອງກູນໂຄສ 6,500 ໝວ່ຍຖ້າບໍ່ມີການສະລາຍຕົວຈະບໍ່ມີລົດຫວານແຕ່ເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນຂອງນ້ຳຕານທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະມື້ເວລາທີ່ຮັບປະທານຂະໝົມປັງແປ້ງຈະຄຸກເຄົ້າກັບແອນໄຊ໊ນໃນນ້ຳລາຍຈົນເກີດການລະລາຍຕົວເຮັດໃຫ້ມີລົດຫວານຄື ມອສໂທສ ( maltose ) ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະຕ້ອງການນໍ້ຳຕານທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານປະມານ 100-400 ກລາມ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫ່ຍຈະມາຈາກແປ້ງ ນ້ຳຕານທີ່ເຂົ້າມາໃນຮ່າງກາຍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການດູດຊືມແລ້ວຈະນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງສະເພາະນອກຈາກກູລໂຄສກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຈະປ່ຽນເປັນພະລັງງານເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍນຳໄປໃຊ້ໄດ້ດັ່ງນື້:

  • ນໍ້າຕານເປັນສານທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວານ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ ໂດຍນໍ້າຕານ 1 ກລາມ ຈະໃຫ້ພະລັງງານ 4 ແຄລຮໍລີ່ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີລົດຊາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກສົດຊື່ນ.
  • ນ້ຳຕານເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດຫຼາຍ ເນື່ອງການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍແລະເນື້ອເຍື່ອຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຈາກນ້ຳຕານນອກຈາກນີ້ການຫາຍໃຈ ການຂັບປັດສະວະການໄຫຼວຽນການຍ່ອຍອາຫານກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຈາກນ້ຳຕານ ຫຼື ແມ້ແຕ່ການເກີດຈາກທ້ອງແມ່ ໃນການດຳລົງຊີວິດເຮົາຈະຂາດນ້ຳຕານບໍ່ໄດ້ ແມ້ວ່າອາຫານທີ່ຈຳເປັນຂອງເດັກກໍ່ຍັງເປັນນ້ຳນົມທີ່ມີນ້ຳຕານປະສົມຢູ່ ສະຫຼຸບກໍ່ຄືພະລັງງານໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ 70% ມາຈາກນ້ຳຕານຖ້າຂາດນ້ຳຕານມະນຸດກໍ່ບໍ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້.
  • ກູລໂຄສ glucose ເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຈຳເປັນຂອງເຊວເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ໄກລໂຄເຈນ glycogen ໃນຕັບເພື່ມຂື້ນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຜົາຜານຂອງເນື້ອເຍື່ອດີຂື້ນ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳຕານໃນເລືອດລົດລົງກູລໂຄສຍັງເປັນສານທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  • ກູລໂຄສ glucose ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໂລກຕິດຕໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາໂລກກູລໂຄສຈື່ງຖືກນຳໄປໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
  • ເນື້ອເຍື່ອແລະອະໂວຍະວະຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຕ້ງການກູລໂຄສ glucose ເພື່ອເປັນວັດຖຸໃນການໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ສານປະກອບທີ່ສຳຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ສະໝອງຕ້ອງການກູລໂຄສມື້ລະ 110-130 ກລາມ ໂຕແລະເມັດເລືອດແດງຕ້ອງການກູລໂຄສເປັນອາຫານ ສ່ວນຫົວໃຈຈະເຮັດວຽກໄດ້ກໍ່ຕ້ອງອາໃສກູລໂຄສມາທົດແທນພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປ.
  • ແລັກໂທສເຖິງຈະບໍ່ມີລົດຫວານແຕ່ກໍ່ເປັນອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ ໂດຍແລັກໂທສຈະເຮັດໝ້າທີ່ປ້ອງກັນຈຸລີນທີຮທີ່ຈຳເປັນໃນລຳໃສ້ຂອງເດັກນ້ອຍ ຊ່ວຍໃນການດູດຊືມຂອງແຄລຊຽມເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດຍ່ອຍແລະດູດຊືມ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃຫ່ຍຖ້າກີນແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍຍາກແລະເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງ.
  • ນ້ຳຕານຊາຍຂາວນອກຈາກຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດຫວານແລ້ວ ນ້ຳຕານຊາຍຍັງຊ່ວຍໃນການຖະໝອນອາຫານ ແລະ ມັກອາຫານໄດ້ອີກດ້ວຍ.

Credit: www.Medthai.com

 

 

Previous article ປະໂຫຍດຖົ່ວລູກໄກ່

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields