ກີນອາຫານເຊົ້າແນວໃດໃຫ້ຊ່ວຍລົດນ້ຳໝັກໃຫ້ໄດ້ຜົນ

ກີນອາຫານເຊົ້າແນວໃດໃຫ້ຊ່ວຍລົດນ້ຳໝັກໃຫ້ໄດ້ຜົນ

           ການເນັ້ນກີນອາຫານເຊົ້າໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະກີນປະເພດໃດກໍ່ໄດ້ ແລະຫຼາຍຊ່ຳໃດກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການກີນ ແຕ່ໝາຍເຖິງການກີນອາຫານເຊົ້າໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍພໍໆ ກັນກັບມື້ອາຫານປົກກະຕິອື່ນໆໃນ 1ວັນ ເຮົາອາດຈະເລືອກກີນອາຫານທີ່ມີທັງ ຄາຮໂບໄຮເດສ ໂປຕີນ ໄຂມັນ ວິຕາມີນ ແລະເກືອແຮ່ໃຫ້ຄົບທັງ 5ໝູ່ ໃນສັດສ່ວນທີ່ໄກ້ຄຽງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂົ້າລ້າ ກັບຕົ້ມເລືອດໝູ ເຂົ້າປຽກເຂົ້າໝຽວໝູປີ້ງພ້ອມສະລັດຖ້ວຍນ້ອຍ ໂຈກ ເຂົ້າຕົ້ມ 1ຖ້ວຍເຕັມໆ ຫຼືຈະເຂົ້າຮາດໝ້າຜັດຜັກໃສ່ຊີ້ນສັດຕາມໃຈມັກ ຈາກນັ້ນກໍ່ຄ່ອຍໆລົດປະລິມານພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານລົງໃນອາຫານຕອນສວຍ ແລະອາຫານຄ່ຳ ອາດເລືອກກີນອາຫານຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄາຮໂບໄຮເດສ ໂປຕີນ ແລະໄຂມັນ ດທົ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ກີນອາຫານເຊົ້າຍ່າງເຕັມທີ່ ຊ່ວຍລົດຄວາມຂອງແຕ່ລະມື້ ແລະຍັງຊ່ວຍລົດພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບໃນຕອນຄ່ຳ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງມື້ໄປໄດ້ອີກດ້ວຍ.

 

Previous article 8 ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳໝາກພ້າວ
Next article Kale is good for health lovers high in antioxidants

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields