Delivery Zones Time and delivery fees

ສົ່ງສິນຄ້າ: ວັນຈັນ - ວັນເສົາ (11 ໂມງເຊົ້າ - 5 ໂມງແລງ) ວັນອາທິດ ພັກ

ພວກເຮົາມີ 2 ໂຊນໃນການສົ່ງສິນຄ້າ:

ໂຊນທີ1: ສົ່ງໃນຂອບເຂດ: ສີໄຄ-ດົງໂດກ-ຈີ່ນາຍໂມ້-ດອນກອຍ-ດົງຈອງ

ຄ່າຂົນສົ່ງ: 20,000 ກີບ ສຳລັບສົ່ງມື້ຕໍ່ໄປ ຫຼືມຶ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ໂຊນທີ2: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດອອກໄປເຖິງ: ໄຟແດງຫຼັກ 21-ດອນໜູນ-3 ແຍກໜອງບຶກ-ຕະຫຼາດ 9 ລ້ຽວ-ບໍ່ໂອ-ໂຮງງານເບຍລາວ.

ຄ່າຂົນສົ່ງ:  50,000 ກີບ ສຳລັບສົ່ງມື້ຕໍ່ໄປ ຫຼືມຶ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

----------------------------------------------

DELIVERY HOURS

Monday -Sunday (11 am - 5 pm)   

We have delivery 2 zones

Zone1: Sikhai-Dongdok-Jinaimo-Dongjong-Donkoy

Delivery fees: 20.000 kip for next day or specific day

Zone2: Km 21 power light-Lao Beer Factory-Bo O-KaoLeaw Market-Nongbuek Conjunction Road.

Delivery fees: 50.000 kip for next day or specific day

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Delivery Service Zone

Our delivery fees
-------------------------------------------------------------------

ການສົ່ງໄປຕ່າງແຂວງ - FOR OTHER PROVINCES

                                                        ພວກເຮົາສົ່ງໄປ: 

ທຸກແຂວງໃນປະເທດລາວ ທີ່ມີບໍລິການຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ ສາຍການບິນ ໄປເຖີງ

We deliver to:

Provinces that provided service by logistic company and Lao airline

(ລູກຄ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າຂົນສົ່ງ - Customers take care for shipping cost) 

  ----------------------------------------------------------------------

ແກັດໂຟມ-Styrofoam Box

ການສົ່ງເຄື່ອງໄປຕ່າງແຂວງນັ້ນ ຖ້າເປັນປະເພດອາຫານທະເລສົດ, ຊີ້ນນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫລື ອາຫານແຊ່ແຂງຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຢັນ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍແກັດໂຟມພ້ອມດ້ວຍນ້ຳກ້ອນ ເພື່ອຮັດສາຄວາມເຢັນຂອງອາຫານ, ລາຄາແກັດໂຟມແມ່ນ 70,000 ກີບ (ຕາມຂະໜາດໃນຮູບ). ຖ້າເປັນປະເພດເຄື່ອງແຫ້ງ ຫລືເຄື່ອງກະປອ໊ງ ແມ່ນພວກເຮົາມີແກັດເຈ້ຍໃສ່ໃຫ້ (ແກັດເຈ້ຍຟຼີ). ຖ້າຫາກລູກຄ້າສົ່ງແກັດໂຟມກັບມາໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງອີກຈະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າແກັດໂຟມອີກ.

ເງື່ອນໄຂ

ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສັ່ງຊື້ແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຢືນຢັນ ແລະໃບບິນຄ່າສິນຄ້າຜ່ານທາງອີເມວ ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບບິນທີສອງສຳລັບຄ່າຂົນສົ່ງໄປລວມໃສ່ຄ່າສິນຄ້າ (ຫລືຈະເຮັດລວມເປັນບິນດຽວເລີຍຂຶ້ນຕາມປະເພດສິນຄ້າ). ຫລັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນ ຫລືໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີແລ້ວ ພວກເຮົາຈະໄປສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ທ່ານທີ່ສະໜາມບິນທັນທີ.

ກະລຸນາເອົາເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ ພວກເຮົາຈະລາຍງານທ່ານຕະຫລອດການຂົນສົ່ງ ຜ່ານການໂທ ຫລືວອ໊ດແອບ.

 

All deliveries to Provinces listed above will be packed in this Styrofoam box with ice if needed. Price per box including the ice cubes to keep the goods cooled cost 70,000 Kip. We will use the Styrofoam box only for goods that needs cooling like frozen import meat or other goods like wines and spirits. For other products we will use normal paper boxes which will provided by Shopping-D. 

Terms & Conditions

After you have placed your order online, you will received an order confirmation and an invoice via email. You will receive a 2nd invoice for the cargo fee with the total amount including your order. We will send your order to the airport after you have made the bank deposit.

We keep you updated regarding your delivery via phone or Whatsapp. Please make sure to provide us your phone number.